Doctoral Studies

Postdoc in Fine Arts

We are looking for a postdoc i Fine Arts, the post is in Swedish.

Konsthögskolan söker en postdoktor i fri konst. Anställningen avser heltidsanställning i två år med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. I anställningen ingår 20% undervisning på avancerad nivå och 80% forskning. Vi söker en motiverad postdoktor som aktivt bidrar till utvecklingen av institutionens forskningsmiljö. Detta innefattar bland annat att aktivt delta i forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter. 

Konsthögskolan tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt masterprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. 

För utförligare information, se här.