Then, the bark - Janna Holmstedt

Trä, skruv, sladdar, filmjölk, ljus, glas, bokstäver, hörlurar, ljud. En ljudinstallation, en situation. Ungefär tio minuter rumtid. Ett lyssnande, ett regn. Röster som vibrerar i din kropp. Förlust, förändring och en önskan att förvandlas till träd.

I gallerirummet har träskivor placerats ut. De fungerar som högtalare, liksom glaset i fönstret när galleriet är stängt. Besökaren kan luta sig mot träet och känna ljudet mot huden, samtidigt som röster talar i hörlurarna. Verket är inspirerat av Metamorfoser av Ovidius och berättelsen i bok åtta där ett gammalt par får sin sista önskan uppfylld: att efter ett långt liv tillsammans få dö samtidigt, då den ene inte vill behöva begrava och sörja den andra. Men eftersom gudar är involverade blir de istället förvandlade till träd.

Janna Holmstedt arbetar interdisciplinärt i skilda media och sammanhang med ett särskilt intresse för lyssnande. De senaste åren har hon främst arbetat med narrativa installationer, performance och lecture performance. Den 6 oktober försvarar hon sin konstnärliga doktorsavhandling "Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening" på Umeå Konsthögskola. Verket "Then, the bark" är en del av avhandlingen. Disputationen är öppen för allmänheten och äger rum i Flexhallen, i Bildmuseets suterrängplan, kl. 13.

www.jannaholmstedt.com

 

Vernissage at Konstfrämjandet, Kungsgatan 33
Saturday 9th September at 18.00 - 22.00

Artist talk at 20.00

The opening is part of Umeå Konstnatt's programme.

Open
9 September - 6 October

open hours
Thursday 13.00 - 17.00
Friday 13.00 - 17.00
Saturday 12.00 - 16.00

vasterbotten.konstframjandet.se

 

Dissertation
Friday 6th October at 13.00
Flexhallen at Bildmuseet.