BFA2 i Galleri Verkligheten

Vernissage fredag 29 mars kl 19:00 med performance av Jakob Niedziela En gång i timmen och Emanuel Bucchieri: 20:30 på vernissagekvällen (gårdshuset) 
Öppettider 12-16 , tisdag-lördag under utställningsperioden 29 mars - 7 april.

"Gå först till din gamla planta och se noga vilka fåror som regnet åstadkommit. Vid det här laget måste regnet ha fört fröna långt bort. Ge akt på rännilarna som löper därifrån, så att du kan avgöra vilken riktning flödet har tagit. Leta sedan rätt på den planta som växer längst bort från din egen. Alla plantor däremellan är dina. Senare, när de går i frö, kan du utvidga ditt territorium genom att följa vattenflödet från varje planta inom området" (Deleuze/Guattari: "Inledning - Rhizom" i Tusen platåer).

I Tusen platåer tecknar Deleuze och Guattari motsatspar, linjer och cirklar. Vissa cirklar omsluter andra cirklar, vissa är fristående svarta hål. Över linjerna och cirklarna tecknar de flöden. Människan är ett sorterande djur som ordnar och sorterar, från det minsta till det största. Vi sorterar cirkulärt med individen i mitten som omsluts av kvarteret, staden, landet, världen. Vi sorterar i kronologiska linjer från familjen till skolan till arbetet till ålderdomshemmet. Att bryta sig ut är att hitta en flyktlinje.

Hur navigerar man som enskild person i en samtid som snurrar allt snabbare och som verkar inställd på att utplåna sig själv? I den här utställningen har vi tecknat ett landskap. Landskapet är både ett yttre landskap som omger oss men också ett inre landskap att färdas i och upptäcka. Vi har följt fårorna, letat rätt på våra plantor och utvidgat vårt territorium. Den här utställningen handlar om att hitta en flyktlinje och ett mellanrum där konst och skapande blir möjligt.


Performance:

Jakob Niedziela: En gång varje heltimme från vernissage till och med torsdag den 4 april (övervåningen i huvudbyggnaden).
Emanuel Bucchieri: 20:30 på vernissagekvällen (gårdshuset)

Emanuel Bucchieri
Fritz Carlsson
Ingrid Giro
Cornelia Jordell
Evelina Jönsson
Jakob Niedziela
Jessica Olausson
Hugo Skaarud Sandberg


Galleri Verkligheten

Välkommen!