Chiang Mai Photo Festival in Thailand

Klara Waara, BFA3 och Ardil Yalinkilic, BFA1 representerar Konsthögskolan i Umeå vid Chiang Mai Photo Festival i Thailand detta år.

Konsthögskolans webbtidsskrift Umtitled kommer att presenteras i samband med fotofestivalen. Den skapades av studenter vid Umeå Konsthögskola 2016 och är en konsttidskrift som publicerar regelbundet verk av konstnärer som ingår i Umtitled:s nätverk.

Vår tilltänkta partner, the Academy of Fine Arts in Munich och Jesaja Rueschenschmidt, Erasmus utbytesstudent 2016, deltar också i utställningen.
 
Young Eyes+
3 - 12 February 2017
Faculty of Fine Arts
Chiang Mai University
cmphotofest.com