Release: Poster Nr. 2 / Länklista BFA1

Torsdag 9 Februari
Konsthögskolan Umeå, huvudentrén

Del 2 i en serie situationer då vi tittar på och diskuterar allt från samtida fenomen till historia, filosofi och andra kosntnärers arbete, i ett format där alla bidrar till vad vi tittar på och på diskussionens riktningen.

bakbe.net/khs/links

Poster som PDF

Johan Ahlkvist
Tea Berglöw
Klara Bergman
Rakel Berman
Maria Blank
August Bällgren
Jakob Ekström
Madeleine Hansen
Charlotte Hedberg
Magnus Karlsson
Ardil Yalinkilic
Maral Mavizi
Gazi Mrah
Henrik Nygren
Jonatan Pihlgren
Hedda Sjöberg
Martin Wallén
Sofia Wettainen
Martin Åhlin