Stipendier 2017

Umeå kommuns konststipendium 2016

Christina Västerbo, MFA 2001

 

Stiftelsen för avgångselever vid Umeå Universitets Konsthögskola

Anna Parker, MFA 2017
Annika Stridh, MFA 2017
Jenny Simm, MFA 2017

 

Kungliga Skytteanska Samfundet

Ellen Angus, MFA 2017

 

The City of Umeå

Cecilia Ringertz, MFA 2017

 

Stiftelsen Georg Suttners stipendiefond

Linda Morell-Larsen, BFA 2017

 

Konstakademiens stipendier till unga konstnärer och konststudenter

Simon Gran Danielsson, MFA 2017. W Smith

Jonas Malmberg, MFA 2017. Eva o Hugo Bergmans fond

Melanie Viksell, MFA 2017. S Fridman/Holek/Fredriksson/Hilleström

Madeleine Kozma, MFA1. W Smith

 

Fredrik Roos Stipendium

Jonas Silfversten Bergman, MFA 2017, är en av tre som tilldelats Fredrik Roos Stipendium, ett av Sveriges största konststipendier, som i år delas ut för sjätte gången på Moderna Museet, Malmö.

 

Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer

Katrin Westman, MFA 2015
belönades med Vera och Göran Agnekils Stipendium till yngre konstnärer. Motiveringen lyder "Katrin Westman tillhör den nya generationen lyriska målare som vet att föra sin persona ut i penselspetsen och förmedla bildens föregripande dans. Tystnaden i spåren ljuder och klingar på det sätt som färg och ljus förmår. Måleriet griper och ställer kontraster likt skira men krävande andar mot varandra."
konstakademiens-pristagare-vid-hogtidssammankomsten-2017
katrinwestman.se

 

 

2016 års stipendiater

 

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne

Chiara Bugatti, MFA 2016
för hennes konceptuellt och visuellt slagkraftiga skulpturala installationer, där material, rumslighet och skalförskjutningar är centrala byggstenar.
uppsalakonstmuseum.se
chiarabugatti.com

 

Fredrik Roos Stipendium

André Talborn, MFA 2015, är en av tre som tilldelats Fredrik Roos Stipendium, ett av Sveriges största konststipendier, som i år delas ut för femte gången på Moderna Museet, Malmö.

 

Riktade stipendier 2016

Fond/stiftelse:

Linné
Ludvig Helin, MFA 2016
Josef Jägnefält, MFA 2016

 

Studiestipendier 2016

Fond/stiftelse:

W Smith                            
Chiara Bugatti, MFA 2016

Eva o Hugo Bergmans fond 
Elin Båve, MFA 2016

Konstkademiens särsk. understöd
Jennifer Myerscough, MFA 2016                       
                                        
K & Th Andersson/Rydberg 
Hanna Holmquist, MFA 2016

Eva o Hugo Bergmans fond 
Samuel Åhlman, MFA 2016

Konstkademiens särsk. understöd                         
Thomas Hansson, MFA 2016

 

Alumner 2016

Riktade stipendier

Fond/stiftelse:

Cederströms                      
Leonela Lilja, BFA 2014

Svensson                           
Johan Österholm, BFA 2013

Sven Xet Erixson               
Fabian Tholin, MFA 2014

Jenny Lind                        
Julia Selin, MFA 2013

 

Galanthusstipendiet 2016

Funny Livdotter, MFA 2015, har tilldelats Galanthusstipendiet 2016.

 

 

2015 års stipendiater

 

Julia Selin, MFA 2013 är en av tre kulturstipendiater som utsetts av Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättans Stad.

Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne 2015
Katrin Westman,
MFA 2015

Vänersborgs kommuns kulturstipendium 2015
Johan Wiman
, BFA3
"Johan Wiman arbetar ambitiöst och målmedvetet mot en karriär som bildkonstnär.Han väljer att fokusera på måleriets analoga uttryck och ta vara orginalets kraft i en tid där allt är tillgängligt digitalt. Johan Wiman tilldelas Vänersborgs kommuns kulturstipendium 2015 för sitt förhållningssätt att även bildkonst är en konstform vars upplevelse kräver en interaktion med orginalverket för att komma till sin rätt."

Stiftelsen för avgångselever vid Umeå Universitets Konsthögskola
Louisa Degener
, MFA 2015
Ann-Catrin Olsson, MFA 2015
Varg Strande, MFA 2015

Stiftelsen Georg Suttners stipendiefond
Oscar Männikö
, MFA 2015

Kungliga Akademien för de fria konsterna, Eva och Hugo Bergmans Minnesfond
Joakim Friberg
, MFA 2015
Samuel Andersson, MFA 2015
Benjamin Andersson, MFA 2015
Katrin Westman, MFA 2015

Kungliga Akademien för de fria konsterna, Molly och Ragnar Rudemars fond
Funny Livdotter
, MFA 2015

Ann-Margret Lindells Grafikstipendium
André Talborn
, MFA 2015

Kungliga Skytteanska Samfundet
Jonas Westlund
, MFA 2015

Umeå kommuns konsthögskolestipendium
Anna Hillbom
MFA 2015
Motivering: "Anna Hillbom, ursprungligen från Umeå, representerar den unga och globalt arbetande konstnären. Under de senaste två åren har Anna Hillbom, vid Master programmet i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet, visat sin styrka inom bland annat teckning, video, skulptur och installation. Hon arbetar med andra ord brett med olika konstnärliga tekniker. Kontextuellt behandlar hennes arbete estetiska, mytiska och sociologiska aspekter av våra liv. Hon är också en begåvad skribent vilket hon presenterat i ett flertal ljudinstallationer."

Fredrik Roos stipendium 2015
Ida Persson
, MFA 2014
Motivering: "För att hon utvecklat ett personligt bildspråk som ger syn på maktrelationer i samhället".
Martha Ossowska Persson
, BFA 2012
Motivering: "För sin förmåga att levandegöra taktila kroppsligheter i en alltmer teknologiskt avhumaniserad samtid"