Examen

Att ansöka om examen

När du läst klart är det dags att ansöka om examen. Enklast gör du det online via Portalen eller genom att fylla i och skicka in denna ansökningsblankett. Föredrar du pappersblanketten så kryssar du i "Konstnärlig kandidatexamen" eller "Konstnärlig masterexamen" under Generell/Konstnärlig examen, grundnivå respektive avancerad nivå samt anger "fri konst" som huvudområde.

 

Följ handläggningen

Oavsett om du skickar in pappersblanketten eller söker online kan du följa handläggningen i Portalen, t ex kan det vara så att din ansökan behöver kompletteras och då får du information om det samt besked när examen är utfärdad och skickad.

Handläggningstiden varierar under året men är generellt som längst vid terminsslut när väldigt många ansöker om examen. Oftast kan du få ditt examensbevis inom åtta veckor men är inte din ansökan komplett tar det alltid lite längre tid. Tänk på att Examina fattar beslut om en ansökan inom 60 dagar. Om din ansökan inte är komplett, t.ex. om poängen för sista kursen saknas, hålls den vilande i 60 dagar från det datum den inkom, därefter avslutas ansökan och du måste skicka in en ny om det är så att du inte kompletterat/nya uppgifter inkommit som gör att de på Examina kan utfärda ditt examensbevis. Sök därför inte tidigare än två månader innan sista kursen är avslutad.

 

Om du tänkt läsa vidare

Om du tänkt läsa vidare på masternivå efter att du gått ut kandidatprogrammet är det särskilt viktigt att du ansöker om din examen i god tid så snart poängen för sista kursen/kurserna är registrerad. Senast vid terminsstart måste examen vara utfärdad för att du, om du blir antagen, ska kunna bli registrerad på programmet.