Medel för produktionskostnader

Medel för produktionskostnader för material etc, till examensprojekt utgår till studenten under det sista läsåret på programmen. En projektbeskrivning (se PDF nedan) lämnas till ansvarig professor och inköp kan sedan göras i samråd med administrativ samordnare.