Under studietiden

Konstnärligt campus

Konstnärligt campus består utav de tre skolorna Konsthögskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan samt Bildmuseet, Humlab-X och Sliperiet. Konstnärligt campus är tänkt ska fungera som en arena för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur. Här ges lite historik kring de olika byggnaderna och idén som låg bakom Konstnärligt campus fram till dess att det officiellt invigdes i maj 2012.

På Konstnärligt campus finns även ett bibliotek som erbjuder böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom samtida konst, arkitektur och design. Biblioteket vänder sig till studenter, lärare och forskare på de konstnärliga högskolorna, men välkomnar även allmänheten. UB Konstnärligt campus hittar du intill restuarang Hansson & Hammar med ingång från älven.

 

Service

Till Infocenter i Universum kan du vända dig oavsett vilka frågor du har som rör dina studier vid Umeå universitet. Det kan handla om alltifrån praktiska frågor/ärenden såsom inköp av kontorsmaterial, parkeringskort eller att hämta ut ditt UmU-kort, till allmänna frågor om studie- och karriärvägledning samt utbytesstudier. Under Studenthälsan drop in-tider kan du få kortare rådgivning som rör din psykiska, fysiska eller psykosociala hälsa.

Vad gäller IT- och datorstöd hjälper Servicedesk till vid problem som rör e-post, trådlöst nät, användarkonto m.m. Här kan du hitta svar på några av de vanligaste problemen. Hittar du inte svaret på ditt problem där så kontakta Servicedesk via telefon eller genom att registrera ditt ärende så tar de kontakt med dig.

 

Studenthälsan

Om du inte mår så bra och kanske känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående så finns Studenthälsan. Fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete; ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Hos Studenthälsan finns ingen läkare men du kan boka tid för enskilda samtal med kurator och sjuksköterska. Samtalen kan vara stödjande, motiverande eller rådgivande. Du har också möjlighet att visa intresse för psykoterapeutiska samtal vid psykologmottagningen på campus.

Här kan du läsa mer om Studenthälsan, se vilka dropintider de har och hur du bokar tid. Studenthälsan inrymmer även ett ljust rum - Aurora - som brukar vara välbesökt under vinterhalvåret när det är som mörkast ute.

 

Funktionsnedsättning

Som student med någon form av funktionsnedsättning kan du ansöka om att få individuellt stöd i dina studier. Ta kontakt med någon av de samordnare för studenter med funktionsnedsättning som finns vid Umeå universitet om det är så att du anser dig vara i behov av stöd. Här kan du läsa mer om funktionshinder/nedsättning. Funderar du på något, kanske undrar om du har möjlighet att få stöd för din fuktionsnedsättning ifall du blir antagen och börjar studera hos oss, ring eller skicka in din fråga via kontaktformuläret. På samma sida hittar du information om vad som är på gång, t ex erbjuds under våren 2015 informationsträffar för dig med dyslexi

 

Studieverkstad

Behöver du tips om hur du kan förbättra ditt skrivande, bli bättre på muntliga redovisningar etc. finns en studieverkstad på campus, i universitetsbibliotekets lokaler i Samhällsvetarhuset. De har dropin tider men du kan även boka tid för individuell handledning. Är du endast intresserad av deras föreläsningar kan du gå och lyssna på de tips & råd som ges där. Läs mer om studieverkstaden och deras dropin tider här

 

Studieuppehåll

Du som är antagen och önskar göra ett uppehåll i studierna för att senare återuppta dessa kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen för en viss termin under förutsättning att du anmäler dig för återupptagande av studierna, senast 15 april inför nästkommande hösttermin respektive 15 oktober inför nästkommande vårtermin. Sedan ska du på antagning.se söka till de programkurser som ges den termin av dina studier du befinner dig i när du återupptar dina studier och där också ladda upp beslutet om beviljat studieuppehåll. 

Här hittar du ansökan om studieuppehåll

 

Studieavbrott

Du som ansöker om och inte får beviljat studieuppehåll kan istället välja att anmäla ett studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år. I sådant fall ingår du i en prioriterad urvalsgrupp när du ansöker till senare del av program inom ett år från datumet för studieavbrott. 

Även du som är antagen till en utbildning och vill avbryta dina studier kan anmäla ett studieavbrott. Görs det inom tre veckor efter terminstart gör du det på fliken Mina studier i Portalen. Om det görs mer än tre veckor in på terminen ska du fylla i blanketten anmälan om studieavbrott som lämnas till studiesamordnaren.

Här hittar du anmälan om studieavbrott

 

Ansökan om parallelläsning

Om du vill läsa mer än 45 hp per termin vid Umeå universitet ska du ansöka om parallelläsning. Endast sökande som klarat minst 60 hp kan beviljas det.

Här hittar du ansökan om parallelläsning.