Cecilia Parsberg

Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?

                  En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

                                                               Cecilia Parsberg

Ume Lund

 

Akademisk avhandling
för avläggande av konstnärlig doktorsexamen i Fri konst vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Framläggs för offentlig granskning den 14 november, kl 12 i Bildmuseets Flexhall, Konsthögskolan, Umeå universitet, Östra strandgatan 30 B, 901 87 Umeå.

Fakultetsopponent
Dr. Professor Stefan Jonsson, Linköpings universitet

Betygsnämnd
Dr. Professor Erling Björgvinsson, HDK, Göteborgs universitet; Professor Cristina Caprioli, Dans och cirkushögskolan, SKH, Konstnär och Rektor Maria Lantz, Konstfack, Stockholm samt ersättare Jan-Erik Lundström.

 

Program för disputationen:
kl. 10.00 - 11.00 Cecilia presenterar avhandlingens sex gestaltningar kl.10-11 (engelska).
kl. 11.00 - 12.00 Paus för lunch.
kl. 12.00 Avhandlingen försvaras (svenska).
Förfriskningar och mingel.

Välkomna!

En avhandling i nio textkapitel och sex gestaltande verk, publiceras den 17 oktober på www.beggingandgiving.se

 

Abstract
Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. Min undersökning utspelar sig i första hand i gaturummet och i medierna. Det är hela tiden bilderna som är utgångspunkten för resonemangen och de gestaltande verken. Bilder som både separerar och länkar samman kroppar. Vilka bilder är i spel i tiggeriets och giveriets sociala koreografi? Hur kan bilder i detta sammanhang aktiveras på nya sätt? Hur kan nya genereras? Tiggandet är en uppmaning till social interaktion, och vare sig givaren socialt interagerar eller inte med den tiggande människan på gatan så involveras givaren i det europeiska samfundets asymmetriska värdesystem. I min första gestaltning anlitas en professionell marknadsundersökare för att ta reda på hur en tiggare i Sverige skulle kunna göra för att bli framgångsrik. Det blir en film som jag sedan visar mittemot en film där tiggande pratar om hur givare ger. Ur detta verk följer så en rad gestaltningar och en interdisciplinär teoretisk diskussion med bland andra Judith Butler, Sara Ahmed och Hannah Arendt, samt med en rad konstnärers arbeten, kring hur bilder - och kroppsliga handlingar - är kopplade till samhällsbilden och samhällskroppen? Körernas uppställning i gestaltningen Tiggandets kör och Givandets kör anger ett utrymme för social interaktion och demonstrerar därmed en annan ordning som kräver andra insatser, i språk, rörelse och attityd gentemot varandra. Det är en social koreografi: när körerna tränade och sjöng tillsammans uppstod en politisk form. Min förhoppning är att estetiskt synliggöra ett politiskt handlingsutrymme mellan tiggandet och givandet som kan utnyttjas för fortsatta etiska förhandlingar, och nya gestaltningar.

 

Nyckelord: fri konst, bilder, tiggande, givande, tiggare, givare, framgångsrik, solidaritet, empati, affekt, förhandlingsutrymme, den fria rörligheten, gränser, politiskt väntrum, gester, urbant liv, deltagande konst, filminstallation, asymmetri, symmetri, plats, hus, co-presence, framing, social koreografi, makt, aktivera bilden, etik, estetik, videodokumentation, konstnärlig forskning, fronesis, Hannah Arendt, Judith Butler, Sara Ahmed, Sven-Eric Liedman.

 

Föreliggande doktorsarbete har genomförts och handletts i forskarutbildningen i Fri konst
vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Doktorsarbetet läggs fram vid Lunds universitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och Konsthögskolan Umeå angående utbildning på forskarnivå i ämnet Fri konst inom
ramen för Konstnärliga forskarskolan.

 

Separatutställningar med de fem gestaltningarna
Skellefteå Konsthall, oktober 2016 - januari 2017.
Varbergs Konsthall, september - januari 2015.
Väven, Reflektera Konsthall, Umeå, april - maj 2015.
Skövde Konsthall, mars - juni 2015.

Grupputställningar, visningar, street-screenings av enskilda gestaltningar
Inför vilka bilder sker givandet? och Inför vilka bilder sker tiggandet? Shiryaevo-biennalen, Samara, Ryssland.
Inför vilka bilder sker givandet? och Inför vilka bilder sker tiggandet? Värnamo Kulturhus, september - oktober 2015.

Tiggandets kör och Givandets kör, street-screening, Värnamo 2015.
Tiggandets kör och Givandets kör, street-screening, Clandestino festival, Göteborg 2015.
Tiggandets kör och Givandets kör, on Spotify 2015.
Tiggandets kör och Givandets kör, street-screening, Slussen, Stockholm 2014.
Tiggandets kör och Givandets kör presenterat som ljudperformance i "Sunday Run-Up" på CCAP; Caprioli studios 2014.
Tiggandets kör och Givandets kör, "Motbilder" curated by ICIA , Göteborg 2014.

Kropp på gata, Re(s)on Art, Stockholm 2014.
Kropp på gata, Tacit or Loud, Malmö 2014.
Kropp på gata, Sveriges Konstföreningar, Umeå 2014.
Kropp på gata, GIFF - Gothenburg Filmfestival 2014.

How do you become a successful beggar in Sweden? Presentation av pågående avhandlingsarbete, i anslutning till 50% doktorandseminarium, World Culture Museum, Göteborg 2014.

Dokumentation av utställningar kan ses på: www.ceciliaparsberg.com.
Pågående utställning i Skellefteå Konsthall: www.skelleftea.se

Se även Konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet: www.performingarts.lu.se

Pressrelease

  • Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige?

    Intervju med Cecilia Parsberg om hennes doktorandprojekt i fri konst.