Forskarutbildning

Konsthögskolan har haft forskarutbildning på konstnärlig grund under åren 2010-2017. Utbildningen var då knuten till den nationella Konstnärliga forskarskolan, med huvudansvar vid Lunds universitets konstnärliga fakultet (Malmö).

För närvarande har vi inga lediga doktorandtjänster.