Forskarutbildning

Konsthögskolan har forskarutbildning på konstnärlig grund sedan 2010. Utbildningen är knuten till den nationella Konstnärliga forskarskolan, med huvudansvar vid Lunds universitets konstnärliga fakultet (Malmö).

För närvarande har vi inga lediga doktorandtjänster.