Kandidatstudenterna vid Umeå Konsthögskola, BFA3, visar sin examensutställning 2017

 

Vernissage lördag  29 april 12.00-18.00

Utställningen är öppen 30 april - 20 maj, onsdag - söndag 12.00-16.00 

 

Galleriet
Östra Strandgatan 32

Välkommen!