Konsthögskolans galleri har sedan 1993 gått under olika namn och legat på ett antal olika platser i Umeå.
Här visar våra studenter sina verk för allmänheten under hela året. Utställningsverksamheten är en viktig del i Konsthögskolans utbildning.
Galleriets nuvarande namn är "Galleriet" och ligger på Östra Strandgatan 32.