Torsdag 20 - söndag 23 augusti
Konsthögskolans galleri

Lärare för sommarkursen om måleriet som uttrycksform var Kristina Jansson.

Läs hennes text om måleriet som uttrycksform här nedan.

 

 Ebba Forsberg, extern kursdeltagare 
Ebbaforsberg2

"Jag har jobbat med föreställningar och förväntningar kring kropp, plats och beteende. Referenser, inspiration och förlagor har hämtats ur reportage och bildserier i diverse modemagasin. Processen har i stor utsträckning kretsat kring att utforska motivet och måleriet genom att växla perspektiv mellan olika skalor och tekniker, på och utanför duken."

Samuel Andersson, MFA Umeå 2015
Samuelandersson2
"Jag har utgått från boken "En berättelse om sju hängda" av Leonid Andrejev. Till en början med fokus på själva berättelsen, sedan boken som objekt, rent bokstavligt bokens fysiska befintlighet. Processen har till stor del handlat om att tillföra material som reducerar, något som öppnar upp och skapar riktning."

Jesper Henningsson, BFA2 Umeå
Jesperhennigsson2
"Som utgångspunkt har jag använt mig av ett fotografi som föreställer en grupp med manliga soldater, sittande med huvudet sänkt och ögon slutna - en illustrativ bild från ett rehabiliteringsprogram där meditation används som ett verktyg för bearbetning av krigsrelaterade trauman.
Jag greps av bildens dualistiska aspekter. Soldaterna förkroppsligar för mig ett psykologiskt gränsland mellan det introverta och det extroverta; Det passiva meditativa tillståndet i kontrast till den patriarkalt aggressiva laddning som finns i uniformernas mönster.
Med hjälp av materialets språklighet i kombinationen med abstrakt och figurativ form har jag velat gestalta dessa iakttagelser."


Helena Strömberg, extern kursdeltagare
"Att göra självbiografiska serier har gjort mig intresserad av hur tidigare erfarenheter påverkar vilka minnen som fastnar och hur dessa sedan kan omformas av nya händelser. Vi fogar samman minnen i strävan efter en historia, så har jag också arbetat med min första större målning. Jag utgick dels från en journaltext, dels från dagboksanteckningar. Dessa är skrivna i tomrummet mellan att inte känna att man blir tagen på allvar av samhället och att ifrågasätta sig själv för att det är otänkbart att samhället inte skulle agera. Men allra mest utgick jag från mitt minne av när jag just fått ut journalen."


Maxine Chionh, extern kursdeltagare
Maxinechionh2

"Maxine Chionh är en konstnär som är bosatt och verksam i Göteborg. Idéer kring intimitet, död och förlust är centrala i hennes arbete och hon jobbar ofta med dessa frågor genom teckning och användande av upphittade bilder såsom pressfoton.
I den här kursen har Chionh valt att jobba med dödsannonser publicerade i dagstidningar, med särskilt intresse för den rituella aspekten av döden. I den ena serien skildrar hon medeltida byggnadsritningar och gravtornritningar på helsidiga dödsannonser, i syfte att undersöka rummet döden äger rum i på både ett bildligt och köttsligt sätt. I den andra serien suddar hon bort båda sidorna av dödsannonserna för att sedan omsluta dem i bivax - ett memento för den forntida egyptiska balsameringsprocessen i vilket bivax och linne används för att linda in liket inför begravningen.
Chionh fick sin konstnärliga utbildning vid University of Huddersfield i Storbritannien, där hon tog kandidatexamen i fri konst och fick bemärkelsen First Class Honours degree. Innan dess utbildade hon sig i engelsk litteratur och lingvistik vid National University of Singapore."


Samuel Åhlman, MFA2 Umeå
Samuelahlman2

"Arkiverat material och rester. Rester från branden, vägen dit och rester av träsk.
Stinkande sagor och aldrig hela historien.
Du får blanda som du vill."


Siri Elfhag, BFA3 Umeå
Sirielfhag2

"Mitt ursprungliga källmaterial var en video som improviserades fram och på grund av det, nästan direkt speglade en känsla som existerar i mig. Då när den filmades och nu när jag ser på den.
Känslan som uppstår är lite kladdig och nästan motbjudande, men där finns också en märklig sorts ömhet, en tvetydighet jag ville utforska närmare.
Därför började jag att arbeta så förutsättningslöst som möjligt, med papper och kol. Jag lät bilderna bli till lite av sig själva för att försöka närma mig någonting som jag förnam då, någonting som kanske egentligen bara existerar på ett undermedvetet plan. Därför var inte metoderna för att locka fram detta något, särskilt avancerade.
Under tiden jag arbetade letade jag samtidigt i mig själv efter den där dubbla känslan. I sökandet efter den upptäckte jag oväntat något annat, saker som har avhållit mig från att måla eller arbeta över huvud taget.
Därmed förändrades processen till att fundera över varför måleriet inte känts särskilt stimulerande längre. Och i sista sekund började jag att arbeta med nya förlagor, sådana som föreställer konst som en gång inspirerat mig.
Målet var inte att skapa något färdigt eller vackert. Målet var ingenting, annat än att se vad som händer när jag slutar att fundera på själva slutresultatet.
Jag tror inte att ens den mest intrikata känslan behöver vara särskilt sluten. Jag bjuder därför in betraktaren att rota lite i sig själv, och sedan applicera det som uppstår på mitt verk."

Jennifer Myerscough, MFA2 Umeå
Jennifermyerscough2
"Models have been built based on the idea of a place. Canvases have been prepared to entirely flat surfaces. Using controlled lighting, the models are now in the process of being translated into paintings. Heavy attention is put on material and craftsmanship."


Henrik Jonsson, BFA 3 Umeå
Henrik Jonsson
"Jag målar och gör saker, hela tiden, om jag inte arbetar med mina egna grejer gör jag saker åt andra för att kunna fortsätta arbeta. Jag arbetar utan att försöka sätta ord på det, jag försöker inte förklara det för mig själv, jag gör och sedan får man se efter själv.
Text skriven av Kristina Jansson efter samtal och på begäran av konstnären."


Josef Jägnefält, MFA2 Umeå
Josefjagnefalt2
"Blåsljud är de ljud som kan höras med stetoskop när virvlar bildas i blodet som strömmar genom hjärtat. Det finns många olika saker som kan orsaka dessa virvlar, inte sällan beroende på hjärtklaffarna eller hål mellan hjärtrummen."


Thomas Isacsson, BFA2 Umeå
Thomasisacsson2

"Mr. Smith is a good white man
Mr. Smith is a friend and father
Mr. Smith is a murderer…"

"Mr. Smith in Rhodesia. Ett ljudverk av Åke Hodell från 1970, men vem var Mr. Smith? Det var frågan jag ställde mig. Jag ville även arbeta med de upprepningar som genomsyrar verket. Resultatet blev 5 röda porträtt."


Marie Östling, extern kursdeltagare
Marieostling2

"Det handlar om uppväxt. Det är kluvet och dubbelbottnat, fragmenterat och lösryckt. Avkapat, hopsatt, men aldrig helt. Kanske är det inte ens sant. Det fanns så mycket skit som inte syntes, och så mycket som blev fel. Men det var en uppväxt, ändå. Och nog blev det folk av oss."


Benjamin Andersson, MFA Umeå 2015
Benjaminandersson2

"Mina "misslyckade" eller "lyckade" försök till applicering skapar tillsammans med ljuset den eventuella och ständigt föränderliga bilden. Materialet i sig är referenspunkten till det som kan vara en  hockeybild likväl som ikon.
Ytterliga komponenter: rester och konventionella Pusselbitar I måleriets anda, likaväl som kärlet fyllt med rester från operationsbordet i Gray's anatomy."
"När Zombie apokalypsen kommer, bygger jag ett hus av guld reserven. Det kommer bli det finaste huset ingen kommer bry sig om, som någonsin funnits."


Ludvig Helin, MFA2 Umeå
Ludvighelin2
"Vad du ser är oljemålningar där jag har försökt korsbefrukta mitt intresse för materialen med min fascination för de ordlösa kvalitéer som i absolut bästa fall kan finnas i måleri."


Moa Johansson, extern kursdeltagare
Moajohansson2

"Jag har fördjupat mig i text, främst skriven av främst Tom Waits. Jag har funderat över vad man kan utläsa mellan raderna, och försökt dra paralleller till mitt eget skrivande. Jag fastnade speciellt för meningen "What's he building in there?" vilket är en titel på ett av Waits verk, och försökte sätta in den meningen i olika kontexter - socialt, bildligt och rent bokstavligt. Jag funderade även över stämningen i texterna och försökte översätta några av känslorna jag fick i måleri. Resultatet visas i ett urval här. "


Sofia Wettainen, extern kursdeltagare
Sofiawettainen2

"I "Utan titel" och "Aftermath" har jag använt mig av upprepningar av ett objekt (taget från ett foto) i olika skalor och material och så småningom upprepningar med utgångspunkt i upprepningarna, detta i ett försök att placera objektets form i mitt rörelseminne och skapa ett glapp i bilden där något annat ryms och tar plats.