Friendly Sabotage / In Sketchland

I Galleriet, Konsthögskolan, Umeå

En gemensam utställning med arbeten från sommarkurserna vid Konsthögskolan i Umeå. Sommarens två kurser leddes och undervisades av Bettina Allamoda och Olav Westphalen.

Med: Jette Andersen, Carolina Andreasson, Razvan Anghelache, Ellen Angus, Kinga Bartis, Klara Alice Bergman, Rakel Julia Bergman, Jessika Björn, Jonas Börjesson, Sofie Fredin, Madeleine Hansen, Jesper Henningsson, Johanna Högberg, Mathias Höglund, Madeleine Kozma, Judit Kristensen, Jenny Käll, Rebecca Lindahl Boyd, Linnea Lindmark, Jonatan Mattisson, Viktor Mattson, Magdalena Nordin, Jonatan Pihlgren, Cecilia Ringertz, Alexander Skats, Assar Tallinger, Annika Stridh, Andreas Wittwer, Amin Zouiten

Bettina Allamoda's course, "Friendly Sabotage," combines artistic research and practice with material and spatial-based thinking, reflection, analysis and discussion: Developing individual work(s), presented in a collectively created exhibition parcours spreading from Umeå Academy of Fine Arts to local public spaces, surpassing city limits and incorporating the notion of global infrastructure and back again.

Olav Westphalen's course, "Sketchland," takes its departure from the act of drawing, in the widest possible sense: as representation, as invention, as construction and reconstruction, as memory and speculation, as narration and as a performative act (as in drawing a border on a map, drawing a 6-digit check, or drawing fire or criticism or attention).

Utställningen är ett samarbete mellan de två studentgrupperna.

Vernissage 18 augusti, 18:00 - 21:00 pm (Bar till 24:00)
Öppettider: 19 - 20 augusti 12:00 - 16:00