Vem gör vad på kontoret?

Konsthögskolans kansli - övergripande arbetsuppgifter

 

Intendent

Robert Djärv har hand om skolans lokaler, sköter access- och larmsystem, samordnar ateljéer, gästlägenheter, Berlinateljén samt galleriet. Han arbetar med skolans websida, tar emot internationella studenter, gör inköp, har koll på leverantörsavtal samt inventarier.

 

Studiesamordnare

Jeanette Nilsson arbetar med antagning av nya studenter, registrerar studenter/resultat samt kursplaner. Hon har hand om schemaläggning samt internationalisering/utbyte. Jeanette svarar på studentfrågor. Jeanette är även arbetsmiljöombud.

 

Administrativ samordnare

Susanne Andegras har hand om ekonomi, budget och bokslut. Hon arbetar med personal, löner/arvoden och del inköp (bl a material till examensprojekt) samt administrerar forskningsprojekt och doktorander. Susanne fungerar också som stöd till rektor och ingår i ledningsgruppen.

 

Ekonomiadministratör

Monica Granberg arbetar med löpande redovisning av fakturor, reseräkningar/utlägg samt resebokningar. Hon är stöd vid bokslut, ekonomisk uppföljning och arvodesräkningar. Monica är även arkivsamordnare.