Vem gör vad på kontoret?

Konsthögskolans kansli - övergripande arbetsuppgifter

 

Intendent

Robert Djärv har hand om skolans lokaler, sköter access- och larmsystem, samordnar ateljéer, gästlägenheter, Berlinateljén samt galleriet. Han arbetar med skolans websida, tar emot internationella studenter, gör inköp, har koll på leverantörsavtal samt inventarier. Robert är Arbetsmiljöombud.

 

Studiesamordnare

Jeanette Nilsson (vik Linnea Eriksson Östberg) arbetar med antagning av nya studenter, registrerar studenter/resultat samt kursplaner och svarar på studentfrågor. Hon har, tillsammans med studierektor, hand om schemaläggning samt internationalisering/utbyte. 

 

Administrativ samordnare

Susanne Andegras har hand om ekonomi, budget och bokslut. Hon arbetar med personal, löner/arvoden och del inköp (bl a material till examensprojekt) samt administrerar forskningsprojekt och doktorander. Susanne fungerar också som stöd till prefekt och ingår i ledningsgruppen.

 

Ekonomiadministratör

Monica Granberg arbetar med löpande redovisning av fakturor, reseräkningar/utlägg samt resebokningar. Hon är stöd vid bokslut, ekonomisk uppföljning och arvodesräkningar. Monica är även arkivsamordnare.