Vem gör vad på kontoret?

Konsthögskolans kansli - övergripande arbetsuppgifter

 

Intendent

Robert Djärv har hand om skolans lokaler, sköter passage- och larmsystem, samordnar ateljéer, Lars Färgares gård, Berlinateljén samt galleriet. Han arbetar med skolans websida, tar emot internationella studenter, gör inköp, har koll på leverantörsavtal samt inventarier. Robert är arbetsmiljöombud och miljöombud.

Studiesamordnare

Jeanette Nilsson arbetar med antagning av nya studenter, registrerar studenter/resultat samt administrerar kurs- och utbildningsplaner/kurs- och utbildningstillfällen. Hon har hand om schemaläggning, resebokningar för gäster samt internationalisering/utbyte/ är internationall kontaktperson på institutionen. Jeanette svarar på studentfrågor.

Ekonomisk samordnare

Susanne Andegras har hand om ekonomi/budget/bokslut. Hon arbetar med personal/löner/arvoden och del inköp (bl a material till examensprojekt) samt administrerar forskningsprojekt och doktorander. Är stöd till prefekt och ingår i ledningsgrupp.

Ekonomiadministratör

Monica Granberg arbetar med löpande ekonomisk redovisning, reseräkningar/utlägg, resebokningar av gruppresor/gästgrupper. Hon är stöd vid bokslut, ekonomisk uppföljning, arvodesräkningar. Monica är arkivsamordnare och företrädare för lika villkor.