Vem gör vad på kontoret?

Konsthögskolans kansli - övergripande arbetsuppgifter

 

Intendent

Robert Djärv har hand om skolans lokaler, sköter access- och larmsystem, samordnar ateljéer, gästlägenheter, Berlinateljén samt galleriet. Han arbetar med skolans websida, tar emot internationella studenter, gör inköp, har koll på leverantörsavtal samt inventarier. Robert är Arbetsmiljöombud.

 

Studieadministratör

Jeanette Nilsson arbetar med antagning av nya studenter, registrerar studenter/resultat samt kursplaner och svarar på studentfrågor. Hon har, tillsammans med studierektor, hand om schemaregistrering samt studentutbyten. 

 

Administrativ samordnare

Susanne Andegras har hand om ekonomi, budget och bokslut. Hon arbetar med personal, löner/arvoden och del inköp (bl a material till examensprojekt) samt administrerar forskningsprojekt. Susanne fungerar också som ledningsstöd.

 

Ekonomiadministratör

Monica Granberg arbetar med löpande redovisning av fakturor, reseräkningar/utlägg samt resebokningar. Hon är stöd vid budget och bokslut, ekonomisk uppföljning och arvodesräkningar. Monica är även arkivsamordnare.