KUNO

KUNO  är ett nätverk inom Nordplus, som omfattar 17 konsthögskolor i Norden/Baltikum, - ett konstuniversitet utan väggar. Genom att samarbeta inom ett brett spektrum av projektaktiviteter bidrar medlemsinstitutionerna till den fortsatta utvecklingen av högre konstnärlig utbildning inom regionen.

Nätverket organiserar student- och lärarutbyten mellan skolorna under tre månader, sex månader eller ett år. Inom KUNO kan studenter göra kortare utbyten för deltagande i projekt på annan skola eller som utbytesstudent på någon av de 16 konsthögskolorna.

Här kan du läsa mer om utbytesstudier inom KUNO nätverket och andra möjligheter till utbyten som finns som student vid Konsthögskolan och Umeå universitet.