Organisation och mötesstruktur

Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden.

Konsthögskolan leds av prefekt, som beslutar om verksamheten.