Organisation och mötesstruktur

Konsthögskolan är en institution inom Humanistisk fakultet vid Umeå universitet vars beslutande organ är fakultetsnämnden. Konsthögskolan leds av rektor, som beslutar om verksamheten. Vid institutionen finns även en vice rektor, som har övergripande ansvar för verksamheten när ordinarie rektor är frånvarande.