Personal


Andegras, Susanne
Administrativ samordnare
E-post
+46 90 786 95 51


Aurell, Gerd
Lektor
E-post
+46 90 786 55 76


Bengtsson, Gunno
Adjunkt
E-post
+46 90 786 61 54


Bucher, Francois
Doktorand
E-post


Davis, William
Gästlärare, video/ljud


Djärv, Robert
Intendent, Miljöombud, Arbetsmiljöombud
E-post
+46 70 376 25 41


Draeger, Christoph
Professor
E-post
+46 72 240 16 60


Granberg, Monica
Ekonomiadministratör
E-post
+46 90 786 50 61


Heger, Swetlana
Professor/Rektor
E-post
+46 70 288 00 83


Heidrun Holzfeind
Gästlärare
E-post


Holmstedt, Janna
Doktorand
E-post


Kaur, Diana
Gästlärare
E-post


Larsson, Annika
Gästlärare
E-post


Larsson, Karl
Gästlärare


Lundberg, Tryggve
Adjunkt, Brandskyddsombud
E-post
+46 72 519 56 12


Nilsson, Jeanette
Studiesamordnare, Internationell kontaktperson
E-post
+46 90 786 68 64


Nilsson, Per
Filosof, Universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Lektor, Video
E-post
+46 90 786 80 55


Parsberg, Cecilia
Doktorand
E-post


Reinhold, Mats
Vicerektor, Företrädare för lika villkor
E-post
+46 73 086 91 40


Savela, Antti
Gästlärare, grafik
E-post


Spets, Kristina
Lokalvårdare
E-post
+46 73 620 53 64


Ström, Annika
Gästlärare
E-post