Personal


Andegras, Susanne
Administrativ samordnare
E-post
+46 90 786 95 51


Aurell, Gerd
Lektor
E-post
+46 90 786 55 76


Bengtsson, Gunno
Adjunkt
E-post
+46 90 786 61 54


Blom, Conny
Gästlärare BFA


Djärv, Robert
Intendent, arbetsmiljöombud
E-post
+46 70 376 25 41


Draeger, Christoph
Professor, Head of Master’s Programme
E-post
+46 72 240 16 60


Granberg, Monica
Ekonomiadministratör
E-post
+46 90 786 50 61


Heuberger Mancini, Laura
Tekniker AV-utrustning


Holmqvist-Sten, Katrin
Prefekt
E-post
090-786 5976
073-0964373


Holzfeind, Heidrun
Gästlärare Fotografi
E-post


Jangert, Karin
Tekniker Trä
E-post
+46 72 084 96 72


Lundberg, Tryggve
Adjunkt, brandskyddsombud
E-post
+46 72 519 56 12


Müller, Ariane
Gästlärare MFA


Nilsson, Jeanette
Studieadministratör
E-post
090-786 68 64


Nilsson, Per
Filosof, universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Lektor, bitr prefekt, studierektor
E-post
+46 90 786 80 55
International contact person


Savela, Antti
Gästlärare Grafik
E-post


Slejko Blom, Nina
Gästlärare BFA


Spets, Kristina
Lokalvårdare
E-post
+46 73 620 53 64


Westman, Daniel
Gästlärare Ljud