Utgångspunkten är studenternas individuella konstnärliga projekt, vilket innebär stora behov av teknisk kunskap.

Konsthögskolan har flera verkstäder och lärarkompetens i de flesta tekniker

 

En allmän introduktion med stort fokus på säkerhet och miljöpåverkan till verkstäderna ges under första året för BFA respektive MFA. Därefter ges individuell genomgång innan självständigt arbete vid maskinerna tillåts. Skolans verkstadsansvariga bedömer de enskilda studenternas lämplighet och kunskaper.

På grund av olycksrisken är ensamarbete i verkstäderna inte tillåtet.

Verkstadsansvariga informerar om rutiner och föreskrifter i respektive verkstad. Studenter förbinder sig skriftligen att följa gällande säkerhetsföreskrifter.

I verkstäderna får endast studenter som för närvarande är antagna arbeta.

Konsthögskolans verkstadsansvariga vistas dagligen i verkstäderna och har därigenom uppsikt över det arbete som sker. De har kontinuerlig tillsyn över maskiner och material och kan utifrån det bedöma vad som behöver åtgärdas för att arbetet ska kunna utföras på ett ur alla aspekter säkert sätt.

 

Sound1

Ljudstudio

 

Clay1

Lerverkstad

 

Plaster1

Gipsverkstad

 

Bronze1

Gjuteri

 

Metal1

Metallverkstad

 

Wood1

Träverkstad