Ansökan 2019 till vårt Kandidat- och Masterprogram i fri konst är stängd!

Antagningsbeskedet publiceras den 8 maj.

 

Det går inte lägre att söka för läsåret 2019/20 till termin 1 på våra båda program. För dig som redan läst minst ett år vid någon konsthögskola och önskar läsa klart din utbildning hos oss finns ansökningsomgången Senare del av program. Läs mer om den och hur du söker här.

 

Vad händer nu?

Här är lite information till dig som har sökt

Under vecka 11 kommer vår jury att påbörja sitt arbete med att granska allas arbetsprover och välja ut ett antal sökande som de önskar träffa för en intervju. Parallellt gör Antagningen vid Umeå universitet en granskning av allas meriter/behörighetskontroll (i första skedet granskas de som juryn har valt ut för intervju). De betyg och intyg som du inte hade när du anmälde dig, eller kanske glömde ladda upp, har du chans att ladda upp senare på Mina sidor men gör det så snabbt som möjligt. Sista kompletteringsdag är den 12 mars. Slutbetyg från gymnasiet behöver du som regel inte ladda upp, det är bara om din gymnasieskola inte är ansluten till den nationella betygsdatabasen som du måste ladda upp betyget själv. Läs mer här

Under vecka 12 kommer vi att kalla till intervju. Kallelse skickas ut via e-post och/eller telefon. Alla sökande kommer få besked men de som ej blir kalllade till intervju får meddelande om det senare.

Under vecka 14 (2-5 april) kommer intervjuerna att äga rum. För sökande bosatta utanför Sverige kan vi erbjuda intervju via Skype. Är man bosatt inom landet godkänner vi det endast i undantagsfall, om man har goda skäl till det. 

Under vecka 19 (8 maj) publiceras slutligen antagningsbeskedet på Antagning.se. Det är bara ett urval och därför inget svarskrav. I ditt antagningsbesked kommer finnas länk till vårt välkomstbrev till dig som är antagen. Tänk på att lämna återbud på Antagning.se om du bestämmer dig för att tacka nej till din plats/reservplats!

 

 

För dig som saknar grundläggande behörighet

För dig med utländsk gymnasieutbildning
Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan också söka. Vissa förkunskaper krävs. För grundläggande behörighet behöver du bl.a. ha en avslutad gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Läs mer här.

Reell kompetens
Om det är så att du saknar något betyg så att du inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet är det bra känna till möjligheten om reell kompetens. Reell kompetens är ett sätt att bli behörig fastän du saknar den formella behörigheten. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Läs här för mer information. Här finns ytterligare information om vilka handlingar som behövs och länken till ansökningsblanketten.

Kom ihåg att reell kompetens tar tid att handlägga. Samla därför i god tid ihop all dokumentation som du vill ha med som underlag för bedömningen. Blanketten samt alla handlingar ska vara inskickade senast sista ansökningsdag!

Avsteg från gängse urvalsgrunder (särskilda skäl)
En annan möjlighet att bli antagen till sökt utbildning är genom att högskolan gör avsteg från gängse urvalsgrunder. Skälen kan vara medicinska, sociala eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan värdefull erfarenhet. Medicinska och/eller sociala skäl ska vara av sådan art att du inte kunnat göra dig själv rättvisa inom ramen för tidigare studier. Det kan vara funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, långvarig sjukhusvistelse, besvärlig medicinering eller svåra hem- och/eller familjeförhållanden. Detta ska ha påverkat din möjlighet att tillgodogöra dig gymnasiekunskaper i relevans till gällande krav. Läs här för mer information om vad ansökan måste innehålla samt hitta länk till ansökningsblanketten.

 

Internationella sökanden

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU, EES- länderna eller Schweiz
2011 infördes i Sverige anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå på högskolor/universitet för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Vid Umeå universitet låg de för innevarande läsår, 2014/15, i stort sett kvar vid samma nivå som läsåret innan. Här kan du läsa mer om studieavgifter vid Umeå universitet. För konst ligger prislappen på 335 000 kr per 60 hp, dvs per läsår vid heltidsstudier.

Styrka avgiftsfrihet
Du som är medborgare i ett nordiskt land, i EU, EES eller i Schweiz behöver ej betala anmälnings- eller studieavgift, däremot måste du styrka ditt medborgarskap. Läs här för att se vad du behöver göra. Svenska medborgare boende i Sverige behöver inte göra någonting eftersom uppgifter om medborgarskap enkelt kan hämtas från Skatteverket men har du flyttat utomlands behöver du styrka ditt medborgarskap med att skicka in en kopia på ditt svenska pass, för mer information läs mer här. Sista betalningsdatum för betalningsskyldiga att betala anmälningsavgiften, alternativt för sökande med annat än svenskt medborgarskap (invånare i annat EU-land) att styrka sin avgiftsfrihet, är den 12 mars. Viktigt att du skickar in/laddar du upp de papper som krävs innan detta datum för att inte din anmälan ska betraktas som sen och du riskerar hamna sist bland de sökande!

 

Anstånd studiestart

Om du blir antagen men inte kan ta din plats i anspråk den termin utbildningen startar, har du vid giltiga skäl möjlighet att få anstånd med studiestarten. Exempel på giltiga skäl kan vara sjukdom, vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller att din arbetsgivare inte beviljar dig tjänstledighet. Ansökan ska, tillsammans med intyg som stärker skälen, skickas in innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt. Anstånd beviljas högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Här hittar du ansökan om anstånd.

 

 

Vid frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss på info.art@umu.se