Ansökningen 2019 är öppen t o m 1 mars

Ansökningsprocessen

Du söker i två steg enligt anvisningar längre ner på denna sida. Viktigt när du kommer till steg 2 och ska ladda upp dina arbetsprover att du väljer rätt länk beroende på om det är kandidat- (BFA) eller masterprogrammet (MFA) du söker till, så var uppmärksam på det och följ anvisningarna noggrant!

Du söker till oss i två steg:
Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se
Steg 2. Ladda upp dina 10 arbetsprover

Viktiga datum:
Anmälan öppnar 22 januari på Antagning.se
Anmälan stänger 1 mars

Här kan du steg för steg se hur du anmäler dig.

Arbetsproverna
Vi vill att du skickar in max 10 arbetsprover. Du kan bifoga upp till fem filer till varje arbetsprov. Arbetsproverna är en viktig del i antagningsprocessen. Arbetsproverna kan vara i olika uttryck (målningar, teckningar, foton, bilder på skulpturer, video/filmer). Du har fram till sista ansökningsdag på dig att komplettera och/eller ändra vilka arbetsprover du vill ha med i din ansökan. Beskrivning av verken är inget krav men önskvärt.

Projektbeskrivning
Söker du vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsproverna skickar in en projektbeskrivning på engelska med planer för ditt första studieår, max en A4-sida (ca 300 tecken). Obs! Du skriver direkt i textrutan avsedd för detta ändamål.

Filformat
Filformat som fungerar är AVI, MOV, MPG4 för film, JPEG för bilder och WAV, AAC, AC3 och AIFF för ljud. Tänk på att stora filer kan ta tid att ladda upp. Videoverk får vara max 2 GB stora och bilder inte större än 5 MB. Du kan ladda upptill 5 filer per arbetsprov.

 

 

Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se

Börja med att skapa ett konto ifall du inte har ett sedan tidigare på antagning.se.

Du som ska söka till Kandidatprogrammet i fri konst, klicka här

Du som ska söka till Masterprogrammet i fri konst, klicka här

Det är viktigt att följa anvisningarna noggrant så du inte missar något eller laddar upp fel sak. Här kan du få hjälp på Antagning.se att avgöra vad som ska laddas upp.

 
Steg 2. Ladda upp dina arbetsprover

När du är klar med din anmälan via antagning.se ska du ladda upp dina  arbetsprover:

Här kan du ladda upp dina arbetsprover till Kandidatprogrammet i fri konst (BFA)

Här kan du att kunna ladda upp dina arbetsprover till Masterprogrammet i fri konst (MFA)

Fyll i dina personliga uppgifter i kontaktformuläret och glöm inte att ange ditt anmälningsnummer (åtta siffror) som syns högst upp på din anmälan på Antagning.se

Du kommer nu att få inloggningsuppgifter till den mailadress du angav i kontaktformuläret. Logga nu in till ansökan med inloggningsuppgifterna och börja ladda upp dina arbetsprover.


Kandidatprogrammet

Förkunskaper
Vad gäller utbildning har de flesta av våra sökande gått någon form av förberedande konstutbildning. Det är inget krav men meriterande vid urval. Erfarenhet av konstnärligt arbete är också meriterande och något som juryn tittar på.

Språkkrav:
Undervisningsspråket är svenska.  Du som har en utländsk gymnasieutbildning som saknar betyg i svenska måste du visa prov på dina kunskaper i svenska, genom att göra Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.


Masterprogrammet

Projektbeskrivning
Söker du vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsproverna skickar in en projektbeskrivning på engelska med planer för ditt första studieår, max en A4-sida (ca 300 tecken). Obs! Du skriver direkt i textrutan avsedd för detta ändamål.

Språkkrav
Undervisningsspråket engelska så för att söka det ställs inga motsvarande krav på svenska. Vad gäller engelska så är behörighetskravet Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E i den. Även du som har fått betyg i Engelska A eller Engelska B kan anses behörig. Läs mer här och om andra sätt att uppnå behörighet i engelska skulle du sakna det genom betyg

Läser du sista terminen på ett kandidatprogram och inte hunnit få ut din examen?
Söker du till vårt masterprogram och inte uppfyller kravet på kandiatexamen, kanske därför att du läser sista året på ett kandidatprogram och poängen för sista terminen inte blivit registrerad, så går det självklart bra att söka ändå. Tänk bara på att ansöka om din examen så snart poängen för terminens sista kurs blivit inrapporterad och att komplettera din ansökan på antagning.se så snart du fått ut din examen. Senast vid terminsstart måste du kunna visa upp ditt examensbevis för att kunna bli registrerad på programmet. Har du inte hunnit få ditt examensbevis till dess kommer du att registreras på fristående kurs under höstterminen och senast när vårterminen börjar ska du kunna visa upp ditt examensbevis för att få läsa vidare.

 

Medborgare utanför EU, EES-länderna eller Schweiz

Anmälnings- och studieavgifter
2011 infördes i Sverige anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå på högskolor/universitet för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Vid Umeå universitet låg de för innevarande läsår, 2014/15, i stort sett kvar vid samma nivå som läsåret innan. Här kan du läsa mer om studieavgifter vid Umeå universitet. För konst ligger prislappen på 335 000 kr per 60 hp, dvs per läsår vid heltidsstudier.

Styrka avgiftsfrihet
Du som är medborgare i ett nordiskt land, i EU, EES eller i Schweiz behöver ej betala anmälnings- eller studieavgift, däremot måste du styrka ditt medborgarskap. Läs här för att se vad du behöver göra. Svenska medborgare boende i Sverige behöver inte göra någonting eftersom uppgifter om medborgarskap enkelt kan hämtas från Skatteverket men har du flyttat utomlands behöver du styrka ditt medborgarskap med att skicka in en kopia på ditt svenska pass, för mer information läs mer här.

Sista betalningsdatum för betalningsskyldiga att betala anmälningsavgiften, alternativt för sökande med annat än svenskt medborgarskap (invånare i annat EU-land) att styrka sin avgiftsfrihet, är den 12 mars. Viktigt att du skickar in/laddar du upp de papper som krävs innan detta datum för att inte din anmälan ska betraktas som sen och du riskerar hamna sist bland de sökande!

 

För dig som saknar grundläggande behörighet

För dig med utländsk gymnasieutbildning
Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan också söka. Vissa förkunskaper krävs. För grundläggande behörighet behöver du bl.a. ha en avslutad gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Läs mer här.

Reell kompetens
Om det är så att du saknar något betyg så att du inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet är det bra känna till möjligheten om reell kompetens. Reell kompetens är ett sätt att bli behörig fastän du saknar den formella behörigheten. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Läs här för mer information. Här finns ytterligare information om vilka handlingar som behövs och länken till ansökningsblanketten.

Kom ihåg att reell kompetens tar tid att handlägga. Samla därför i god tid ihop all dokumentation som du vill ha med som underlag för bedömningen. Blanketten samt alla handlingar ska vara inskickade senast sista ansökningsdag!

Avsteg från gängse urvalsgrunder (särskilda skäl)
En annan möjlighet att bli antagen till sökt utbildning är genom att högskolan gör avsteg från gängse urvalsgrunder. Skälen kan vara medicinska, sociala eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan värdefull erfarenhet. Medicinska och/eller sociala skäl ska vara av sådan art att du inte kunnat göra dig själv rättvisa inom ramen för tidigare studier. Det kan vara funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, långvarig sjukhusvistelse, besvärlig medicinering eller svåra hem- och/eller familjeförhållanden. Detta ska ha påverkat din möjlighet att tillgodogöra dig gymnasiekunskaper i relevans till gällande krav. Läs här för mer information om vad ansökan måste innehålla samt hitta länk till ansökningsblanketten.

Anstånd med studiestart
Om du blir antagen men inte kan ta din plats i anspråk den termin utbildningen startar, har du vid giltiga skäl möjlighet att få anstånd med studiestarten. Exempel på giltiga skäl kan vara sjukdom, vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller att din arbetsgivare inte beviljar dig tjänstledighet. Ansökan ska, tillsammans med intyg som stärker skälen, skickas in innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt. Anstånd beviljas högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Här hittar du ansökan om anstånd.

 

Vid frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss på info.art@umu.se