Ansökan till senare del av program öppnar den 15 mars 2022

Sista ansökningsdag för att söka till senare del av program för vårterminen 2022 var den 15 oktober. Vi kommer inte att öppna för sen anmälan i december så nästa gång det är möjligt att söka blir den 15 mars när anmälan för höstterminen 2022 öppnar.

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser inom fri konst och vill bli programstudent eller läser motsvarande program vid annan konsthögskola och önskar byta studieort. Denna ansökningsomgång är också för dig som påbörjat dina programstudier inom fri konst, haft studieuppehåll eller studieavbrott och önskar fortsätta läsa på ett av våra program. Antagning av behöriga sökanden görs i mån av plats om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram och aktuell termin på programmet.

Anmälan och behörighet

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer. Den särskilda behörigheten utgörs av arbetsprover som du skickar till oss. En jury, bestående av lärare på skolan, kommer efter sista ansökningsdag att titta på de ansökningar av arbetsprover som inkommit och göra en bedömning huruvida de anser att den särskilda behörigheten är uppfylld. Parallellt görs en granskning av den grundläggande behörigheten för programmet. Är båda delar uppfyllda kan vi om lediga platser finns erbjuda plats på aktuell termin.

Är det så att du just nu läser vid en annan konsthögskola och inte har fått poäng för innevarande termin kan du be skolan intyga detta. Skulle du bli antagen blir du det med villkor och du får senast vid terminsstart visa att du har de poäng som krävs.
 

SÅ HÄR SÖKER DU

Du skickar in en anmälan till programmet på Antagning.se  och du skickar arbetsprover till oss.

1. Anmälan till programmet på Antagning.se
 Senare del av Kandidatprogrammet i fri konst

Senare del av Masterprogrammet i fri konst

2. Skicka in arbetsprover
Arbetsproverna skickar du per e-post till info.art@umu.se  (Obs! Du ska inte ladda upp de på Antagning.se). Är det stora filer så skickar du de enklast via WeTransfer alternativt kan du dela upp de i flera mejl. Observera att utan arbetsprover är inte din ansökan komplett och kommer inte att behandlas! Vi vill att du skickar in 3-5 arbetsprover (valfritt konstnärligt område, ett eller flera) samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna utgör den särskilda behörigheten och är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet.
 

VIKTIGA DATUM för vårterminen 2022

15 september: Anmälan på Antagning.se öppnar

15 oktober: Sista anmälningsdag på Antagning.se och för att skicka arbetsprover till oss

1 november: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap.  Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 1 november. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter

1 december: Sista dag att ladda upp betyg och intyg 

9 december: Antagningsbesked med svarskrav publiceras

17 december: Sista svarsdag

22 december: Andra antagningsbeskedet skickas ut

 

Kontakta oss

Om du har frågor om din ansökan kontakta oss på info.art@umu.se