Ansökan till våra program öppnar den 21 januari 2022

Ansökan sker i två steg

STEG 1: Anmäl dig till programmet på Antagning.se

På respektive utbildningsprograms informationssida på umu.se hittar du förutom uppgifter och länk till själva anmälan på Antagning.se, en kortfattad beskrivning och länk till  programmets utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i fri konst
Masterprogrammet i fri konst

STEG 2: Ladda upp arbetsprover i vår ansökningsportal (länk till respektive programs portal kommer finnas tillgänglig här den 21 januari 2022, kl 13:00 när ansökan öppnar)

 

STEG 2: Ladda upp arbetsprover

I vår ansökningsportal vill vi att du laddar upp dina arbetsprover (max 10). Du har för varje arbetsprov möjlighet att bifoga/ladda upp ytterligare fem filer om du t ex vill visa det från olika vinklar och omfång, klipp/sekvenser av det etc. Arbetsproverna är en viktig del i antagningsprocessen. Arbetsproverna kan vara olika uttryck (målningar, teckningar, foton, bilder på skulpturer, video/filmer). Senast den 1 mars kl 00:00 måste vi ha fått din ansökan. Vi accepterar inga sena ansökningar (endast i undantagsfall vid tekniska problem som kan konstateras av vår IT-support). 

Söker du till vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsprover även laddar upp en projektbeskrivning på engelska med planer för ditt första studieår (max en A4-sida lång). Observera att du skriver direkt i textrutan avsedd för detta ändamål.

 

VIKTIGA DATUM

21 januari (kl 13:00): Anmälan öppnar på Antagning.se och länkar till den portal där du laddar upp dina arbetsprover kommer finnas tillgänglig på respektive programs ansökningssida där du också hittar specifik programinformation gällande behörighet och urval

1 mars (kl 00:00): Sista dag för anmälan på Antagning.se samt för att skicka in ens arbetsprover

7 mars: Sista kompletteringsdag för att ladda upp betyg/intyg på Antagning.se samt sista betaldag för betalningsskyldiga. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se och på Studera.nu

Vecka 12-13: Kallelse skickas till de sökande som gått vidare till intervju

Vecka 14-15: Antagningsintervjuer

16 maj: Antagningsbesked skickas ut till de sökande