Årets ansökan till våra program är stängd.
Välkommen tillbaka nästa år!

Information till er som har sökt!

Under vecka 11 kommer en jury för respektive program att titta på alla ansökningar och välja ut ett antal sökande för intervju. Därefter görs en behörighetsgranskning och under vecka 13 (ev vecka 14 för masterprogrammet) räknar vi med att kunna kalla de av dessa behöriga sökande till intervju. Intervjuerna äger rum under vecka 15 (vecka 16 för masterprogrammet). Om du inte hört något från oss under veckorna 13-14 så har du tyvärr inte gått vidare till intervju och då är du såklart välkommen att söka till oss på nytt nästa år om du vill!

Till er som varit på intervju:
Antagningsbesked kommer att publiceras på Antagning.se den 7 maj. I samband med att ni får det kommer ni också att få era välkomstbrev (länk till var ni hittar det kommer finnas i det meddelande ni får med antagningsbeskedet)

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Observera att årets ansökan är stängd!


Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se
Här kan du steg för steg se hur du gör en webbanmälan.

På utbildningssidan för Kandidatprogrammet i fri konst hittar du information om vårt kandidatprogram samt fakta såsom vilken behörighet som krävs och hur urval sker och på utbildningssidan för Masterprogrammet i fri konst hittar du motsvarande information om vårt masterprogram.

Steg 2. Ladda upp dina arbetsprover
När du har skickat in din anmälan till antagning.se är det dags att ladda upp dina  arbetsprover.

Här laddar du upp dina arbetsprover om du söker till vårt kandidatprogram i fri konst (ansökan är stängd!)

Här laddar du upp dina arbetsprover om du söker till vårt masterprogram i fri konst (ansökan är stängd!)

 • Arbetsprover
  Du har möjlighet att söka med max 10 arbetsprover och du kan bifoga upp till fem filer per arbetsprov. Arbetsproverna är en viktig del i antagningsprocessen. Du har fram till sista ansökningsdag (2 mars (kl 00:00) 2020) på dig att komplettera och/eller ändra vilka arbetsprover du vill ha med i din ansökan. Beskrivning av verken är inget krav men önskvärt.

 • Projektbeskrivning
  Söker du till vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsproverna skickar in en projektbeskrivning på engelska med planer för ditt första studieår, max en A4-sida (ca 300 tecken). Obs! Du skriver direkt i textrutan i ansökan avsedd för detta ändamål.

 • Filformat
  Filformat som fungerar är AVI, MOV, MPG4 för film, JPEG för bilder och WAV, AAC, AC3 och AIFF för ljud. Tänk på att stora filer kan ta tid att ladda upp. Videoverk får vara max 2 GB stora och bilder inte större än 5 MB. Du kan bifoga upp till 5 filer per arbetsprov.

 

PROGRAMINFORMATION

Kandidatprogrammet i fri konst

 • Förkunskaper
  Vad gäller utbildning har de flesta av våra sökande gått någon form av förberedande konstutbildning. Det är inget krav men meriterande vid urval. Erfarenhet av konstnärligt arbete är också meriterande.

  Undervisningsspråket på vårt kandidatprogram är svenska.  Du som har en utländsk gymnasieutbildning som saknar betyg i svenska måste du visa prov på dina kunskaper i svenska, genom att göra Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket. Vad gäller engelska så är behörighetskravet Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Även du som har fått betyg i Engelska A eller Engelska B kan anses behörig. Läs mer här och om andra sätt att uppnå behörighet i engelska skulle du sakna det genom betyg.

 • Reell kompetens
  Om du saknar slutbetyg från gymnasiet, och därmed inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet, kan du ändå bli bedömd som behörig tack vare reell kompetens. Viktigt är att du ansöker i tid. Här hittar du all information hur du söker och själva ansökningsblanketten finns att ladda ner från denna sida på antagning.se.
   

Masterprogrammet

 • Förkunskaper
  För att anses behörig behöver du ha en kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande. Om du inte erhållit din examen innan sista kompletteringsdag kommer du, om vi kan erbjuda dig plats, att bli antagen med villkor och senast vid terminsstart måste du kunna visa upp ditt examensbevis för att kunna bli registrerad på programmet. Har du inte hunnit få ditt examensbevis vid terminsstart kommer du att registreras på fristående kurs under höstterminen och senast när vårterminen börjar ska du kunna visa upp ditt examensbevis för att få läsa vidare på programmet.

  Undervisningsspråket på vårt masterprogram är engelska. Samma lägsta nivå krävs som för vårt kandidatprogram.

 • Reell kompetens
  Du som söker till vårt masterprogram har självklart också möjlighet att ansöka om bedömning av din behörighet genom reell kompetens. Kanske har du en alltför avvikande kandidatutbildning (ej fri konst, eller motsvarande) som gör att du utan beslut om reell kompetens inte anses behörig men tack vare din konstnärliga erfarenhet, kunskaper och färdigheter, kan förväntas klara av studierna. Den bedömningen gör vi genom att jämföra det du kan mot de förkunskapskrav som gäller för vårt masterprogram. Viktigt är att du ansöker i tid. Här hittar du all information hur du söker och själva ansökningsblanketten finns att ladda ner från från denna sida på antagning.se.

 

VIKTIGA DATUM

22 januari (kl 13:00) 2020: Anmälan öppnar på antagning.se samt länk för uppladdning av arbetsprover publiceras

2 mars (kl 00:00) 2020: Sista ansökningsdag
Masterprogrammet i fri konst stängdes för sen anmälan den 10 mars!

13 mars 2020: Sista dag att ladda upp de dokument som styrker din behörighet

13 mars 2020: Sista dag att styrka avgiftsfrihet alterntivt betala anmälningsavgift om du inte är svensk medborgare. Ta reda på mer här

Vecka 13: Kallelse till intervjuer (Kandidatprogrammet) skickas ut. Sökande som inte kallas till intervju kommer vecka 13 eller senare få ett meddelande på antagning.se att deras ansökan är struken

Vecka 13, ev vecka 14: Kallelse till intervjuer (Masterprogrammet) skickas ut

Vecka 15: Intervjuer Kandidatprogrammet

Vecka 16: Intervjuer Masterprogrammet

Vecka 19 (7 maj): Antagningsbesked publiceras på antagning.se

 

Kontakta oss

Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning, kontakta oss gärna på info.art@umu.se