Årets ansökan är nu öppen!

Nedan följer information om hur det går till att ansöka till oss, vilka förkunskaper du behöver för respektive program samt de datum som gäller för höstterminen 2020. Skulle du ha frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss på info.art@umu.se

Det är samma sista ansökningsdag för såväl din ansökan till antagning.se som din ansökan till oss. Efter att du skickat in din ansökan på antagning.se bestämmer du själv när du vill börja arbeta med och slutföra din ansökan där du laddar upp dina arbetsprover (hitta länk lite längre ner på sidan), så länge du gör det innan sista ansökningsdag den 2 mars. 

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Du ansöker dels genom att skicka in din anmälan till antagning.se och dels genom att ladda upp arbetsprover. Viktigt när du ska ladda upp dina arbetsprover att du väljer rätt länk beroende på om det är vårt kandidatprogram (BFA) eller vårt masterprogram (MFA) du ansöker till, så var uppmärksam på det och följ anvisningarna noggrant!

Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se
Här kan du steg för steg se hur du gör en webbanmälan.

På utbildningssidan för Kandidatprogrammet i fri konst hittar du information om vårt kandidatprogram samt fakta såsom vilken behörighet som krävs och hur urval sker och på utbildningssidan för Masterprogrammet i fri konst hittar du motsvarande information om vårt masterprogram.

Steg 2. Ladda upp dina arbetsprover
När du har skickat in din anmälan till antagning.se är det dags att ladda upp dina  arbetsprover.

Här laddar du upp dina arbetsprover om du söker till vårt kandidatprogram i fri konst.

Här laddar du upp dina arbetsprover om du söker till vårt masterprogram i fri konst.

 • Arbetsprover
  Du har möjlighet att söka med max 10 arbetsprover och du kan bifoga upp till fem filer per arbetsprov. Arbetsproverna är en viktig del i antagningsprocessen. Du har fram till sista ansökningsdag (2 mars (kl 00:00) 2020) på dig att komplettera och/eller ändra vilka arbetsprover du vill ha med i din ansökan. Beskrivning av verken är inget krav men önskvärt.

 • Projektbeskrivning
  Söker du till vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsproverna skickar in en projektbeskrivning på engelska med planer för ditt första studieår, max en A4-sida (ca 300 tecken). Obs! Du skriver direkt i textrutan i ansökan avsedd för detta ändamål.

 • Filformat
  Filformat som fungerar är AVI, MOV, MPG4 för film, JPEG för bilder och WAV, AAC, AC3 och AIFF för ljud. Tänk på att stora filer kan ta tid att ladda upp. Videoverk får vara max 2 GB stora och bilder inte större än 5 MB. Du kan bifoga upp till 5 filer per arbetsprov.

 

PROGRAMINFORMATION

Kandidatprogrammet i fri konst

 • Förkunskaper
  Vad gäller utbildning har de flesta av våra sökande gått någon form av förberedande konstutbildning. Det är inget krav men meriterande vid urval. Erfarenhet av konstnärligt arbete är också meriterande.

  Undervisningsspråket på vårt kandidatprogram är svenska.  Du som har en utländsk gymnasieutbildning som saknar betyg i svenska måste du visa prov på dina kunskaper i svenska, genom att göra Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket. Vad gäller engelska så är behörighetskravet Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Även du som har fått betyg i Engelska A eller Engelska B kan anses behörig. Läs mer här och om andra sätt att uppnå behörighet i engelska skulle du sakna det genom betyg.

 • Reell kompetens
  Om du saknar slutbetyg från gymnasiet, och därmed inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet, kan du ändå bli bedömd som behörig tack vare reell kompetens. Här hittar du information hur du ansöker om det samt länk till ansökningsblanketten som finns att ladda ner på antagning.se
   

Masterprogrammet

 • Förkunskaper
  För att anses behörig behöver du ha en kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande. Om du inte erhållit din examen innan sista kompletteringsdag kommer du, om vi kan erbjuda dig plats, att bli antagen med villkor och senast vid terminsstart måste du kunna visa upp ditt examensbevis för att kunna bli registrerad på programmet. Har du inte hunnit få ditt examensbevis vid terminsstart kommer du att registreras på fristående kurs under höstterminen och senast när vårterminen börjar ska du kunna visa upp ditt examensbevis för att få läsa vidare på programmet.

  Undervisningsspråket på vårt masterprogram är engelska. Samma lägsta nivå krävs som för vårt kandidatprogram.

 

VIKTIGA DATUM

22 januari (kl 13:00) 2020: Anmälan öppnar på antagning.se samt länk för uppladdning av arbetsprover publiceras

2 mars (kl 00:00) 2020: Sista ansökningsdag

12 mars 2020: Sista dag att ladda upp de dokument som styrker din behörighet

12 mars 2020: Sista dag att styrka avgiftsfrihet alterntivt betala anmälningsavgift om du inte är svensk medborgare. Ta reda på mer här

Vecka 13: Kallelse till intervjuer (Kandidatprogrammet) skickas ut. Sökande som inte kallas till intervju kommer vecka 13 eller senare få ett meddelande på antagning.se att deras ansökan är struken

Vecka 14: Kallelse till intervjuer (Masterprogrammet) skickas ut

Vecka 15: Intervjuer Kandidatprogrammet

Vecka 16: Intervjuer Masterprogrammet

Vecka 19 (7 maj): Antagningsbesked publiceras på antagning.se

 

Kontakta oss

Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning, kontakta oss gärna på info.art@umu.se