Ansökan för 2018 öppnar den 22 januari.
Välkommen tillbaka då!

2018 års ansökningsomgång öppnar den 22 januari. Till dess kommer denna sida att vara uppdaterad med aktuella ansökningsinstruktioner samt övrig information!

 

Sista ansökningsdatum är den 1 mars. Efter det kommer vår jury att påbörja sitt arbete med att granska och välja ut kandidater för intervju (vecka 10).  Därefter gör Antagningen vid Umeå universitet en bedömning av de sökandes meriter/behörighetskontroll (i första skedet de som juryn har valt ut för intervju). Så snart det arbetet är klart kommer kallelse till intervju att skickas ut, något som kan dröja till efter påsk. Intervjuerna kommer i sådana fall att äga rum vecka 15 och 16. Antagningsbesked publiceras sedan på antagning.se vecka 19.

Du söker till oss i två steg till oss:
Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se
Steg 2. Ladda upp dina arbetsprover

 

Steg 1. Skicka in din anmälan via antagning.se

Börja med att skapa ett konto ifall du inte har ett sedan tidigare. Här så kommer du direkt till sidan varifrån du kan söka till vårt kandidatprogram när anmälan öppnar den 22 januari kl 13:00 Är det istället vårt masterprogram du vill söka till så hittar du motsvarande sida här

Här kan du steg för steg se hur du anmäler dig. Följ anvisningarna noggrannt. Många missar att ladda upp rätt dokument eller tvärtom laddar upp dokument som de inte behöver. Här kan du läsa mer om det och avgöra vad du själv behöver ladda upp för papper.

För dig med utländsk gymnasieutbildning
Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan också söka. Vissa förkunskaper krävs. För grundläggande behörighet behöver du bl.a. ha en avslutad gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Läs mer här.

Språkkrav
Nytt för nästa år är att undervisningsspråket på vårt kandidatprogram, liksom på vårt masterprogram, kommer att vara engelska. För att söka till båda våra program är kravet i engelska den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Du måste ha lägst betyget E. Även du som har fått betyg i Engelska A eller Engelska B kan anses behörig. Läs mer här och om andra sätt att uppnå behörighet i engelska skulle du sakna det genom betyg.

Anmälnings- och studieavgifter
2011 infördes i Sverige anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå på högskolor/universitet för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Vid Umeå universitet låg de för innevarande läsår, 2014/15, i stort sett kvar vid samma nivå som läsåret innan. Här kan du läsa mer om studieavgifter vid Umeå universitet. För konst ligger prislappen fortfarande på 335 000 kr per 60 hp, dvs per läsår vid heltidsstudier.

Obs! Du som är medborgare i ett nordiskt land, i EU, EES eller i Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift, däremot måste du styrka ditt medborgarskap. Läs här för att se vad du behöver göra. Svenska medborgare boende i Sverige behöver inte göra någonting eftersom uppgifter om medborgarskap enkelt kan hämtas från Skatteverket men har du flyttat utomlands behöver du styrka ditt medborgarskap med att skicka in en kopia på ditt svenska pass. Läs mer här.

Sista betalningsdatum/styrka avgiftsfrihet
Sista dag för betalningsskyldiga att betala anmälningsavgiften, alternativt för sökande med annat än svenskt medborgarskap (invånare i annat EU-land) att styrka sin avgiftsfrihet, är den 12 mars. Jätteviktigt att du skickar in/laddar du upp de papper som krävs innan detta datum för att inte din anmälan ska betraktas som sen och du riskerar hamna sist bland de sökande!

Läser du sista terminen på ett kandidatprogram och inte hunnit få ut din examen?
Söker du till vårt masterprogram och inte uppfyller kravet på kandiatexamen, kanske därför att du läser sista året på ett kandidatprogram och poängen för sista terminen inte blivit registrerad, så går det självklart bra att söka ändå. Tänk bara på att ansöka om din examen så snart poängen för terminens sista kurs blivit inrapporterad och att komplettera din ansökan på antagning.se så snart du fått ut din examen. Senast vid terminsstart måste du kunna visa upp ditt examensbevis för att kunna bli registrerad på programmet. Har du inte hunnit få ditt examensbevis till dess kommer du att registreras på fristående kurs under höstterminen och senast när vårterminen börjar ska du kunna visa upp ditt examenbevis för att få läsa vidare.

Reell kompetens
Om det är så att du saknar något betyg så att du inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet är det bra känna till möjligheten om reell kompetens. Reell kompetens är ett sätt att bli behörig fastän du saknar den formella behörigheten. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Läs här för mer information. Här finns ytterligare information om vilka handlingar som behövs och länken till ansökningsblanketten.

Kom ihåg att reell kompetens tar tid att handlägga. Samla därför i god tid ihop all dokumentation som du vill ha med som underlag för bedömningen. Blanketten samt alla handlingar ska vara inskickade senast sista ansökningsdag!

Avsteg från gängse urvalsgrunder (särskilda skäl)
En annan möjlighet att bli antagen till sökt utbildning är genom att högskolan gör avsteg från gängse urvalsgrunder. Skälen kan vara medicinska, sociala eller att du sedan tidigare har en kvalificerad utbildning eller någon annan värdefull erfarenhet. Medicinska och/eller sociala skäl ska vara av sådan art att du inte kunnat göra dig själv rättvisa inom ramen för tidigare studier. Det kan vara funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom, långvarig sjukhusvistelse, besvärlig medicinering eller svåra hem- och/eller familjeförhållanden. Detta ska ha påverkat din möjlighet att tillgodogöra dig gymnasiekunskaper i relevans till gällande krav. Läs här för mer information om vad ansökan måste innehålla samt hitta länk till ansökningsblanketten.

Anstånd med studiestart
Om du blir antagen men inte kan ta din plats i anspråk den termin utbildningen startar, har du vid giltiga skäl möjlighet att få anstånd med studiestarten. Exempel på giltiga skäl kan vara sjukdom, vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller att din arbetsgivare inte beviljar dig tjänstledighet. Ansökan ska, tillsammans med intyg som stärker skälen, skickas in innan utbildningen påbörjas eller så snart det är möjligt. Anstånd beviljas högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Här hittar du ansökan om anstånd.

 

Steg 2. Ladda upp dina arbetsprover

När du är klar med din anmälan via antagning.se är det dags att börja ladda upp de arbetsprover du vill söka med.

Först kommer du att i ett kontaktformulär få fylla i dina personliga uppgifter. Observera att du även måste ange anmälningsnumret från din anmälan till antagning.se (ett sjusiffrigt nummer som syns högst upp i din anmälan). När du är färdig med att fylla i det och har sparat skickas automatiskt inloggningsuppgifter till den mailadress du angav i kontaktformuläret. Med de kan du sedan logga in till ansökan och börja ladda upp dina arbetsprover.

Arbetsproverna
Arbetsproverna är en viktig del i antagningsprocessen. De väger tungt då juryn för respektve program senare gör sitt urval. Det kan vara målningar, teckningar, foton, bilder på skulpturer, video/filmer. Du har fram till sista ansökningsdag på dig att komplettera och/eller ändra vilka arbetsprover du vill ha med i din ansökan. Beskrivning av verken är inget krav men önskvärt. Vi ser gärna att du skickar in 10 arbetsprover. Du kan bifoga upp till fem filer till varje arbetsprov. Filformat som fungerar är AVI, MOV, MPG4 för film, JPEG för bilder och WAV, AAC, AC3 och AIFF för ljud. Tänk på att stora filer kan ta tid att ladda upp. Videoverk får vara max 2 GB stora och bilder inte större än 5 MB. Du måste inte ladda upp så många som 10 verk men tänk på att dina chanser förbättras ju fler verk du laddar upp då det blir enklare för juryn att bedöma och få den rätta helhetsbilden. Det är varken bättre eller sämre att söka med verk inom flera olika konstformer. Vi ser hellre att du söker med verk inom den/de konstform/er som du har erfarenhet utav och förslagsvis väljer ut de verk som du är särskilt nöjd med och som bäst representerar dig och ditt konstnärskap!

Vad gäller utbildning har de flesta av våra sökanden efter gymnasiet gått någon form av förberedande konstutbildning. Det är inget krav men meriterande vid urval. Erfarenhet av konstnärligt arbete är självklart också meriterande och något som juryn tittar på.

Projektbeskrivning
Söker du vårt masterprogram vill vi att du utöver arbetsproverna beskriver vad du har för planer för ditt första studieår, max en A4-sida (ca 300 tecken) på engelska eftersom den ska läsas av våra engelsktalande professorer. Obs! Du skriver direkt i textrutan avsedd för detta ändamål.

 

Vad händer sen?

Blir du kallad till intervju är det viktigt att du svarar omgående eftersom tiden från kallelse till intervju är ganska knapp. Intervjuerna kommer äga rum på skolan. För sökande bosatta utanför Sverige erbjuds intervju via skype. Endast i undantagsfall godkänns det för sökande inom landet.

Här kan du läsa mer om antagningsprocessen hur den ser ut, hur jurygruppen är sammansatt och vad man bedömer.

Har du inte fått någon kallelse till intervju senast veckan efter påsk kommer du mest troligen inte att kunna erbjudas plats. Alla får besked men de som inte kallas till intervju får vänta lite längre än övriga. Urval via antagning.se kommer att ske den 7-8 maj och antagningsbeskedet publiceras några dagar senare.

Eftersom det endast görs ett urval är det inget svarskrav/sista svarsdag till antagning.se däremot är det viktigt att du så snart du har bestämt dig meddelar oss ifall du tackar nej till erbjuden plats! 

 

Viktiga datum

22 januari - Ansökan öppnar
1 mars -  Sista ansökningsdag
12 mars - Sista betalningsdag/ Styrka avgiftsfrihet
8 maj - Publicering av urval

 

Vid frågor om ansökan kan du maila: info.art@umu.se, eller kontakta studiesamordnare Jeanette Nilsson

 

Sök bostad i Umeå

 

Foto: Jakob Westberg/MFA 2016, "Sweet Me" 2016. Praliner tillverkade av konstnärens eget kroppsfett, 20x20 cm. Med tillstånd av konstnären.