Ansökan till Senare del 2020 är stängd!

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller läser motsvarande program och önskar byta studieort. Denna ansökningsomgång är också för dig som påbörjat dina programstudier, haft studieuppehåll eller studieavbrott och önskar fortsätta läsa på programmet. Antagning till senare del av program görs i mån av plats om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram.

För att du ska vara behörig till andra terminen på vårt kandidatprogram måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin 2 samt ha godkända kurser som kan motsvara vår termin 1. Således, för termin 4 krävs att du har minst 90 avklarade högskolepoäng från tidigare studier inom fri konst, osv. Är det så att du just nu läser och inte har fått poäng för innevarande termin kan du be skolan styrka detta. Skulle du då bli antagen blir du det med villkor och du får senast vid terminsstart visa att du har de poäng som erfordras.

Om vi i december märker att vi har lediga platser inför vårterminen 2020 kommer vi att öppna på nytt den 13 december. Om du är intresserad av att söka är du alltid välkommen att höra av dig för mer information.

 

Så här söker du

1. Anmälan till Antagning.se

Du söker dels på Antagning.se och dels genom att skicka in arbetsprover till oss. Börja med att skicka in din anmälan till antagning.se.

Här hittar du Senare del av Kandidatprogrammet i fri konst och slussas till antagning.se när du klickar på "Anmäl dig nu"

Här hittar du Senare del av Masterprogrammet i fri konst och slussas till antagning.se när du klickar på "Anmäl dig nu"2. Arbetsprover till oss

Efter att du har skickat in din amälan till antagning.se vill vi att du skickar in 3-5 arbetsprover till oss samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna är av stor vikt för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet. De utgör den särskilda behörigheten som du, förutom den akademinska grundläggande behörigheten, behöver.

Enklast mailar du in dina arbetsprover till info.art@umu.se alternativt ladda upp de och skicka med WeTransfer.