Ansökan till senare del av program

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller läser motsvarande program vid annan konsthögskola och önskar byta studieort. Denna ansökningsomgång är också för dig som påbörjat dina programstudier, haft studieuppehåll eller studieavbrott och önskar fortsätta läsa på ett av våra program. Antagning görs i mån av plats om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram.

 

ANSÖKAN TILL HT 2020

Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett på programmet samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer. Den särskilda behörigheten utgörs av arbetsprover som du skickar till oss, se punkt 2 under rubriken nedan hur du söker. En jury, bestående av lärare på skolan, kommer efter sista ansökningsdag att titta på de ansökningar av arbetsprover som inkommit och göra en bedömning huruvida de anser att den särskilda behörigheten är uppfylld. Parallellt görs en granskning av den grundläggande behörigheten. Är bägge delar uppfyllda kan vi om lediga platser finns på sökt utbildningsprogram erbjuda plats på aktuell termin.

Är det så att du just nu läser och inte har fått poäng för innevarande termin kan du be skolan styrka detta. Skulle du bli antagen blir du det med villkor och du får senast vid terminsstart visa att du har de poäng som krävs.

Ansökan till höstterminen 2020 öppnar den 16 mars. Du kommer direkt till vår programsida (kandidatprogrammet i fri konst) i Umeå universitets utbildningskatalog här och till motsvarande programsida (masterprogrammet i fri konst) här

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Du ansöker dels på Antagning.se och dels genom att skicka in arbetsprover till oss.

1. Börja med att skicka in din anmälan till Antagning.se

2. Skicka därefter arbetsprover till oss

Vi vill ha 3-5 arbetsprover samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna är av stor vikt för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet. De utgör den särskilda behörigheten som du, förutom den akademiska grundläggande behörigheten, behöver.

Skicka dina arbetsprover till info.art@umu.se alternativt via WeTransfer till samma mailadress senast den 15 april.
 

VIKTIGA DATUM

16 mars kl 13:00: Webbanmälan öppnar
15 april:  Sista ansökningsdag

 

Välkommen med din ansökan!