Avgångsutställningar - BFA3 och MFA2

2017 års examensutställningar

Läs mer om Masterstudenternas examensutställning 2017 "Fool's Gold".
Utställningen visas den 6 - 21 maj på Bildmuseet.

 

Läs mer om om Kandidatstudenternas examensutställning 2017, "MY SECRET IS THAT I STAYED THE SAME FOR A SHORT TIME".
Utställningen visas den 29 april - 20 maj i Konsthögskolans galleri.

 

Tidigare års examensutställningar