Avgångsutställningar - BFA3 och MFA2

2019 års examensutställningar

 

Masterstudenternas examensutställning 2019 visas den 3 - 19 maj på Bildmuseet.

Kandidatstudenternas examensutställning 2019 visas på Västerbottens museum. Utställningen pågår 5 maj - 2 juni.


 

Tidigare års examensutställningar