Avgångsutställningar - BFA3 och MFA2

2017 års examensutställningar

Masterstudenternas examensutställning 2017, "Fool's Gold", visas den 6 - 21 maj på Bildmuseet. Se här för mer information.

Information om Kandidatstudenternas examensutställning 2017 kommer inom kort.

 

Tidigare år:

2016 års examensutställningar

Masterstudenternas examensutställning 2016, "Digging for Fire", visas den 7 - 22 maj på Bildmuseet. Se här för mer information.

Kandidatstudenternas examensutställning 2016, "Throwing Out a Baby" visas den 30 april - 15 maj i Galleriet.

 

2015 års examensutställningar
Masterstudenternas examensutställning 2015, "Between the Devil and the Deep Sea",  visas den 16 - 31 maj på Bildmuseet. Se här för mer information. 

Kandidatstudenternas examensutställning, "BLING", 2015 visas den 2 - 17 maj i Galleriet.

 

2014 års examensutställningar
Här kan du ta del av masterstudenternas examensutställning 2014, "Cultural Capital".

Kandidatstudenternas examensutställning 2014 gavs namnet "THIS MEANS SOMETHING-THIS IS IMPORTANT". Utställningen lades även upp som ett Facebookevent, se här.