Kandidatprogrammet i fri konst - 180 hp

Konsthögskolan i Umeå har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt masterprogram (MFA) som båda är uppdelade i ett antal kurser inom områdena eget konstnärligt arbete, samtida teori- och konsthistoria, skrivande, konstnärligt arbete i dagens samhälle samt konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen inom eget konstnärligt arbete upptar det mesta av studietiden både på BFA- och MFA-nivå. I dessa kurser arbetar studenterna huvudsakligen individuellt men också i grupp med sina egna konstnärliga gestaltningsarbeten. Dessa redovisas och diskuteras individuellt i handledande ateljésamtal men också i seminarieform i studerandegruppen där varje student presenterar sitt arbete och aktivt deltar i de andra studenternas presentationer. Stora krav ställs på den studerande att tillsammans med lärarna planera den innehållsliga inriktningen och arbetssättet för det egna konstnärliga gestaltningsarbetet.

 

Handledning
Alla studenter får under studietiden professionell handledning, dels från lärare och professorer på skolan, och dels från skolans alla gästlärare som kommer vid ett flertal gånger per termin. Vidare bjuds olika konstnärer in för att ge presentationer/föreläsningar och ibland också individuell handledning/ateljésamtal.

 

Kurser och workshoppar
Förutom obligatoriska programkurser så ges ett antal workshoppar varje termin med fördjupning inom olika konstnärliga områden såsom måleri, rumslighet, skulptur, fotografi, grafik, performance, video och ljud. Skolan har ett utbildningsråd där du som student har möjlighet att komma med förslag till vad utbildningen ska innehålla såsom vem/vilka som ska bjudas in till skolan för att hålla en workshop.

 

Egna ateljéer och välutrustade verkstäder
Alla studenter har tillgång till en egen ateljéplats under utbildningen samt välutrustade verkstäder för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och ljud.

 

Galleri
För att förbereda studenterna för ett arbete som professionell konstnär har skolan ett eget galleri där studenternas konstnärliga arbeten och tematiska grupputställningar presenteras och som man också har chans att boka för att ha egna utställningar. Studenter på masterprogrammet har dessutom under sitt sista år varsin grupputställning på galleriet. Skolan har även ett nära samarbete med Bildmuseet och förutom att det avslutande examensarbetet på MFA-nivå presenteras på Bildmuseet så kommer ofta konstnärer som har utställningar där på besök och ger föreläsningar och/eller har ateljesamtal.

 

Examensarbete
I examensarbetet både på kandidat som på masternivå presenterar studenten ett konstnärligt arbete i en gemensam utställning vilken de studerande under handledning planerat och genomfört. I examensarbetet ingår också att den studerande i egen text reflekterar kring sitt konstnärliga gestaltningsarbete och bland annat relaterar det till samtida konstnärlig teori och praktik.

 

Här kan du läsa mer om oss och om konstnärligt campus.