Kandidatprogrammet i fri konst - 180 hp

Vårt kandidatprogram ger grundläggande erfarenheter och kunskaper i konstnärlig gestaltning, teori och teknik med fokus på konstnärligt utvecklingsarbete i ett internationellt perspektiv. Varje år söker ca 300 personer till programmet, varav ca 15 tas in, så konkurrensen om platserna är hård. Man söker med arbetsprover och efter sista ansökningsdag väljer en jury ut ett antal sökande för intervju.

Här kan du läsa mer om antagningsprocessen och hur du söker.

Här hittar du utbildningsplanen för vårt kandidatprogram.

 

Egna ateljéer och välutrustade verkstäder

Totalt läser ca 70 studenter på skolan och alla som blir antagna erbjuds en ateljéplats.

De välutrustade verkstäderna för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete är öppna för alla programstudenter. Vidare inrymmer skolan ett antal projektrum som är möjliga att boka och arbeta ostört i. 

 

Språk

Programmet ges på svenska. Kravet på engelska är Engelska B/6 eller motsvarande. Vet du med dig att du inte uppfyller det kravet kan du läsa här vad du kan göra för att uppnå det, bl a finns det ett antal internationellt erkända språkprov man kan göra.

För sökande med utländsk gymnasieutbildning:

För att bli antagen till kandidatprogrammet i fri konst krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Saknas betyg i svenska rekommenderas att sökande gör ett TISUS test.

 

Eget arbete under handledning

Som student hos oss så arbetar man till stor del med sitt individuella projekt. Varje årskurs har en handledare som särskilt följer sin klass. Därutöver erbjuder samtliga professoer och lärare på skolan individuella handledningssamtal som alla studenter har chans att skriva upp sig på.

 

Här finns vår broschyr att ladda ner som pdf.

Här finns motsvarande broschyr om Konstnärligt Campus.