BFA - 180 hp

Kandidatprogrammet i fri konst

Vårt kandidatprogram ger grundläggande erfarenheter och kunskaper i konstnärlig gestaltning, teori och teknik med fokus på konstnärligt utvecklingsarbete i ett internationellt perspektiv. Varje år söker ca 300 personer till programmet, varav ca 15 tas in, så konkurrensen om platserna är hård. Man söker med arbetsprover och efter sista ansökningsdag väljer en jury ut ett antal sökande för intervju.

Här kan du läsa mer om antagningsprocessen och hur du söker.

 

Egna ateljéer och välutrustade verkstäder

Totalt läser ca 70 studenter på skolan och alla som blir antagna erbjuds en egen eller delad ateljé.

De välutrustade verkstäderna för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete är öppna för alla programstudenter. Vidare inrymmer skolan ett antal projektrum som är möjliga att boka och arbeta ostört i. 

 

Språk

Programmet ges på svenska varför du om har en utländsk gymnasieutbildning måste visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska. Se här vilken nivå som krävs. För dig med utländsk gymnasieutbildning som saknar betyg i svenska finns det behörighetsgivande provet Tisus som du kan göra. För att klara provet behöver du ha förhållandevis goda kunskaper i det svenska språket. Vidare för att kunna delta i skolans utbud av kurser, workshopar och annat krävs goda kunskaper i engelska eftersom många kurser/workshopar ges av engelsktalanade lärare/professorer och/eller på grund av utländska studenter på skolan. Kravet är Engelska B/6 eller motsvarande. Vet du med dig att du inte uppfyller det kravet kan du läsa här vad du kan göra för att uppnå det, bl a finns det ett antal internationellt erkända språkprov man kan göra.

 

Eget arbete under handledning

Som student hos oss så arbetar man till stor del med sitt individuella projekt. Varje årskurs har en handledare som särskilt följer sin klass. Därutöver erbjuder samtliga professoer och lärare på skolan individuella handledningssamtal som alla studenter har chans att skriva upp sig på.

 

Här finns vår broschyr att ladda ner som pdf. Vill du beställa några exemplar att ha på din skola och/eller om du själv vill ha en  broschyr så hör bara av dig till oss så skickar vi!

Här finns motsvarande broschyr om Konstnärligt Campus.