Kurs- och utbildningsplaner

Följande kurser med tillhörande kursplaner ges inom Kandidatprogrammet i fri konst (BFA) och inom Masterprogrammet i fri konst (MFA):

Kandiatprogrammet årskurs 1

Kandiatprogrammet årskurs 2

Kandidatprogrammet årskurs 3

Masterprogrammet årskurs 1

Masterprogrammet årskurs 2

 

Här hittar du Konsthögskoalns utbildningsplaner för Kandidatprogrammet i fri konst (BFA) och inom Masterprogrammet i fri konst (MFA).