Lärare


Aurell, Gerd
Lektor
E-post
+46 90 786 55 76


Bengtsson, Gunno
Adjunkt
E-post
+46 90 786 61 54


Davis, William
Gästlärare, video/ljud


Draeger, Christoph
Professor
E-post
+46 72 240 16 60


Larsson, Karl
Gästlärare


Lundberg, Tryggve
Adjunkt
E-post
+46 72 519 56 12


Nilsson, Per
Filosof, Universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Lektor, Video
E-post
+46 90 786 80 55


Savela, Antti
Gästlärare, grafik
E-post