Lärare


Aurell, Gerd
Lektor
E-post
+46 90 786 55 76


Bengtsson, Gunno
Adjunkt
E-post
+46 90 786 61 54


Calles, Gabriel Bohm
Gästlärare
E-post


Draeger, Christoph
Professor, Head of Master’s Programme
E-post
+46 72 240 16 60


Eriksson, Annika
Professor
E-post


Lundberg, Tryggve
Adjunkt
E-post
+46 90 7867391


Müller, Ariane
Gästlärare MFA


Nilsson, Per
Filosof, Universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Lektor, bitr pref, studierektor, internationell kontaktperson
E-post
+46 90 786 80 55
International contact person


Pasquier, Edith Marie
Gästlärare
E-post


Samuelsson, Johannes
Gästlärare, ansvarig för fotolabbet
E-post


Sandström, Imri
Gästlärare
E-post


Savela, Antti
Gästlärare Grafik
E-post


Westman, Daniel
Gästlärare Ljud