Lärare


Aurell, Gerd
Lektor
E-post
+46 90 786 55 76


Bengtsson, Gunno
Adjunkt
E-post


Calles, Gabriel Bohm
Gästlärare
E-post


Eriksson, Annika
Professor, huvudlärare MFA
E-post


Lundberg, Tryggve
Adjunkt
E-post


Müller, Ariane
Gästlärare MFA


Nilsson, Per
Filosof, Universitetslektor
E-post
+46 90 786 61 65


Norberg, Micael
Lektor, biträdande prefekt, studierektor, internationell kontaktperson
E-post
+46 90 786 80 55


Pasquier, Edith Marie
Gästlärare
E-post


Samuelsson, Johannes
Gästlärare, ansvarig för fotolabbet
E-post


Sandström, Imri
Gästlärare
E-post


Savela, Antti
Gästlärare Grafik
E-post


Torell, Lisa
Post Doc
E-post
+46 76 696 31 12


Westman, Daniel
Gästlärare Ljud
E-post


Wibron, Karin
Tekniker Trä
E-post
+46 72 084 96 72