MFA - 120 hp

Masterprogrammet i fri konst

Vårt masterprogram riktar sig till studenter som vill fördjupa sitt konstnärliga kunnande och kanske fortsätta med forsknings- och utvecklingsarbete i någon form. Flera av våra egna studenter väljer som regel att läsa vidare på masterprogrammet. 

Här kan du läsa mer om antagningsprocessen och hur du söker.

Här hittar du utbildningsplanen för vårt masterprogram.

 

Egna ateljéer och välutrustade verkstäder

Totalt läser ca 70 studenter på skolan och alla som blir antagna erbjuds en egen eller delad ateljé.

De välutrustade verkstäderna för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete är öppna för alla programstudenter. Vidare inrymmer skolan ett antal projektrum som är möjliga att boka och arbeta ostört i. 

 

Språk

Programmet ges på engelska varför du som har utländsk utbildning måste visa att du har tillräckliga kunskaper i engelska. Kravet är att man ska ha minst Engelska B/6. Det kanske vanligaste internationellt erkända språktestet är TOEFL. Här kan du läsa mer om det och om andra erkända språktest samt andra sätt hur du kan bli behörig om du vet med dig att du inte uppfyller engelskakravet.

 

Eget arbete under handledning

På masterprogrammet ägnar du om möjligt ännu mer tid till ditt egna konstnärliga arbete. Varje årskurs har en handledare som särskilt följer sin klass. Därutöver erbjuder samtliga professoer och lärare på skolan individuella handledningssamtal som alla studenter har chans att skriva upp sig på. 

 

Här finns vår broschyr att ladda ner som pdf. Vill du beställa några exemplar att ha på din skola, och/eller om du själv vill ha en, är det bara du hör av dig så skickar vi mer än gärna!

Här finns motsvarande broschyr om Konstnärligt Campus.