Vår sommarkurs är öppen för sen anmälan!
Välkommen att söka!

Det går fortfarande bra att söka vår sommarkurs så välkommen in med din anmälan och dina arbetsprover! Här hittar du kursen på antagning.se

Vi har inte bestämt stängningsdatum men vänta för den skull inte med att söka! Även om sena anmälningar behandlas sist, dvs efter de som sökt i tid och de som är reservplacerade, så rangordnas de utifrån när anmälan kommit in så ju fortare din anmälan kommer in till antagning.se desto bättre till hamnar den i urvalet.

Glöm inte sen att skicka arbetsprover till info.art@umu.se alternativt per post, se anvisningar och adress nedan!

 

Om kursen

I år ges en kurs i performance vid namn "Performance, Happening, Action, and Social Sculpture".  Ansvarig lärare är Pawel Kruk, filmskådespelare från Polen. Här är en beskrivning av kursen och dess innehåll. Kursen ges på engelska och datum för de båda undervisningsperioderna är 4-15 juni samt 6-17 augusti, med eget arbete mellan de båda perioderna. Här, på Umeå universitets hemsida, hittar du ytterligare information om kursen samt länk till kursplanen.

 

Så här söker du

Du söker kursen via antagning.se samt med arbetsprover som du skickar in till oss på Konsthögskolan. Vi vill att du skickar 3-5 arbetsprover samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet inom området varför de är av avgörande betydelse vid urval. Du kan antingen maila eller skicka per post. Om du mailar stora filer vill vi att du använder dig av WeTransfer. Maila till info.art@umu.se

Skickar du arbetsproverna per post vill vi ha de på ett usb-minne. Skicka då till:

Umeå universitet
Konsthögskolan
Att. Jeanette Nilsson
901 87 Umeå

Vill du ha tillbaka ditt usb-minne efter att urvalet är klart så vill vi att du skickar med ett frankerat och adresserat svarskuvert.

 

Vad händer sen?

Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Den 2 maj publiceras antagningsbeskedet på Mina sidor på antagning.se. Du behöver inte svara på det men om du väljer att tacka nej till din erbjudna plats vill vi att du meddelar oss på skolan så snart du har bestämt dig! Se här för övriga viktiga datum.

 

Vid frågor om ansökan maila info.art@umu.se