Ansökan till årets sommarkurser är nu stängd.

Till dig som har sökt:
Den 2 maj publiceras antagningsbeskedet på antagning.se

 

2017  kommer vi att ge följande två sommarkurser:

Rumsliga koncept i samtida konst med utgångspunkt i skulptur, installation och allmän plats (kurskod: 1FK066, anmälningskod: UMU-91130) /
Lärare: Bettina Allamoda
Här hittar du Bettinas beskrivning av kursen.


Det expanderade bildrummet i teckning och målning (kurskod: 1FK063, anmälningskod: UMU-91131)/
Lärare: Olav Westphalen
Här hittar du Olavs beskrivning av kursen.

 

Observera att kursen "Rumsliga koncept.." ges på engelska och kursen "Det expanderade bildrummet.." ges på engelska om någon av de antagna är engelsktalande.


Webbanmälan för de båda sommarkurserna öppnar den 22 februari och sista ansökningsdag är den 15 mars. Se här för övriga viktiga datum.

 

Upplägg

Våra sommarkurser är generellt uppdelade på två obligatoriska undervisningsperioder, en tvåveckorsperiod i juni och en i augusti, med eget arbete däremellan (datum för de båda undervisningsperioderna för årets sommarkurser är: 7-16 juni och 7-18 augusti). Kurserna brukar sedan avslutas med en gemensam utställning över helgen och i så fall kommer den att äga rum 19-20 augusti. Kurserna är på 15 hp vardera och studiemedelsberättigade.

Så här söker du

På liknande sätt som till våra program söker du via antagning.se samt med arbetsprover som du skickar in till oss på Konsthögskolan med den skillnaden att du skickar in dina arbetsprover på en DVD-skiva eller ett usb-minne istället för att ladda upp de digitalt. Det går även bra att maila in arbetsproverna till info.art@umu.se. Skicka i så fall med Dropbox eller WeTransfer ifall det är stora filer.  Arbetsproverna är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet inom området varför de är av avgörande betydelse vid urval. Vi vill att du skickar 3-5 arbetsprover  samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med etc). Skickar du ett usb-minne så glöm inte att märka det med namn och vilken av kurserna du söker till.

Skicka arbetsproverna till följande adress:

Umeå universitet
Konsthögskolan
Att. Jeanette Nilsson
901 87 Umeå

Obs! Vill du ha tillbaka ditt usb-minne efter att urvalet är klart skicka med ett frankerat och adresserat svarskuvert.

 

Vad händer sen?

Den 2 maj publiceras antagningsbeskedet på Mina sidor på antagning.se. Du behöver inte svara på det men om du väljer att tacka nej till din erbjudna plats vill vi att du meddelar oss på skolan så snart du har bestämt dig! Se här för övriga viktiga datum.

 

Vid frågor om ansökan maila info.art@umu.se