Webbanmälan till vår sommarkurs 2018 öppnar den 19 februari.
Välkommen tillbaka då!

Det är nu beslutat att vi nästa år kommer ge en sommarkurs. Det blir en kurs i performance "Performance, Happening, Action, and Social Sculpture". Än så länge finns bara en arbetskopia av existerande kursplan men så snart vi har mer information om kursen och vem som kommer att hålla i den så kommer vi att publicera det på denna sida. 

 

Upplägg

Våra sommarkurser är generellt uppdelade på två obligatoriska undervisningsperioder, en tvåveckorsperiod i juni och en i augusti, med eget arbete däremellan. Kurserna brukar sedan avslutas med en gemensam utställning över helgen. Kurserna är på 15 hp och studiemedelsberättigade.

Så här söker du

På liknande sätt som till våra program söker du via antagning.se samt med arbetsprover som du skickar in till oss på Konsthögskolan med den skillnaden att du skickar in dina arbetsprover på en DVD-skiva eller ett usb-minne istället för att ladda upp de digitalt. Det går även bra att maila in arbetsproverna till info.art@umu.se. Skicka i så fall med Dropbox eller WeTransfer ifall det är stora filer.  Arbetsproverna är till för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet inom området varför de är av avgörande betydelse vid urval. Vi vill att du skickar 3-5 arbetsprover  samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med etc). Skickar du ett usb-minne så glöm inte att märka det med namn och vilken av kurserna du söker till.

Skicka arbetsproverna till följande adress:

Umeå universitet
Konsthögskolan
Att. Jeanette Nilsson
901 87 Umeå

Obs! Vill du ha tillbaka ditt usb-minne efter att urvalet är klart skicka med ett frankerat och adresserat svarskuvert.

 

Vad händer sen?

Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Den 2 maj publiceras antagningsbeskedet på Mina sidor på antagning.se. Du behöver inte svara på det men om du väljer att tacka nej till din erbjudna plats vill vi att du meddelar oss på skolan så snart du har bestämt dig! Se här för övriga viktiga datum.

 

Vid frågor om ansökan maila info.art@umu.se