Sommarkurser 2019

Ansökningen är öppen för sen anmälan

Teckning - inom det narrativa fältet

Kurskod: 1FK092
Anmälningskod: UMU-91131
15 hp

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta med teckning inom det narrativa fältet i en konstnärlig kontext. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Handledning sker kontinuerligt under kursen, individuellt och i grupp. I seminarieform diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete(n) som genomförs under kursen.

Kursen ges på svenska och datum för undervisningsperioderna är 10-20 juni samt 12-23 augusti, med eget arbete mellan de båda perioderna. Ansvarig lärare kommer att vara Anneli Furmark.

 

Måleri - i det utvidgade fältet

Kurskod: 1FK094
Anmälningskod: UMU-91130
15 hp

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom det konstnärliga fältet måleri. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Handledning sker kontinuerligt under kursen, individuellt och i grupp. I seminarieform diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete(n) som genomförs under kursen.

Kursen ges på engelska och datum för undervisningsperioderna är 10-20 juni samt 12-23 augusti, med eget arbete mellan de båda perioderna. Ansvarig lärare kommer att vara Lothar Hempel.


Så här söker du

Du söker kurserna dels via Antagning.se och dels genom att ladda upp arbetsprover. Ansökan till årets sommarkurser öppnar den 20 februari och stänger den 15 mars.

Här hittar du information och länk till anmälan (till Antagning.se) för kursen
Teckning - inom det narrativa fältet

H
är hittar du information och länk till anmälan (till Antagning.se) för kursen
Måleri - i det utvidgade fältet

Efter att du har skickat in din amälan till Antagning.se ska du skicka in arbetsprover till oss för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet inom området. De är också av avgörande betydelse vid urval. Vi vill att du skickar in 3-5 arbetsprover samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.). Arbetsproverna kan vara i olika uttryck (målningar, teckningar, foton, bilder på skulpturer, video/filmer).

Här laddar upp dina arbetsprover om du söker teckningskursen

Här laddar upp dina arbetsprover om du söker målerikursen

 

Välkommen med din ansökan!

Vid frågor kontakta info.art@umu.se