Sommarkurser 2019

Teckning - inom det narrativa fältet, 15 hp

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta med teckning inom det narrativa fältet i en konstnärlig kontext. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Handledning sker kontinuerligt under kursen, individuellt och i grupp. I seminarieform diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete(n) som genomförs under kursen.

Kursen ges på svenska eller engelska och datum för undervisningsperioderna är 10-20 juni samt 12-23 augusti, med eget arbete mellan de båda perioderna. Ansvarig lärare meddelas senare.

 

Målning - inom det utvidgade fältet, 15 hp

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom det konstnärliga fältet måleri. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och individuellt arbete. Handledning sker kontinuerligt under kursen, individuellt och i grupp. I seminarieform diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete(n) som genomförs under kursen.

Kursen ges på svenska eller engelska och datum för undervisningsperioderna är 10-20 juni samt 12-23 augusti, med eget arbete mellan de båda perioderna. Ansvarig lärare meddelas senare.


Så här söker du

Du söker kursen via antagning.se. Ansökan till sommarkurser öppnar 20 februari och stänger 15 mars, 2019.  

Du ska även skicka in arbetsprover till oss på Konsthögskolan för att vi ska kunna bedöma din konstnärliga erfarenhet inom området varför de är av avgörande betydelse vid urval. Vi vill att du skickar 3-5 arbetsprover samt en beskrivning av verken (årtal, eventuell titel, vilka material du arbetat med, etc.).

Du kan antingen maila dina arbetsprover till info.art@umu.se (ange Sommarkurs i ämnesraden) eller skicka per post:

Konsthögskolan
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Om du mailar stora filer vill vi att du använder dig av WeTransfer.

Vid frågor om ansökan maila info.art@umu.se