Ovanliga tider

Årets examensutställning för Konsthögskolans masterprogram är en mycket personlig utställning av unga konstnärer som ägnat energi och ansträngningar åt en gammal poetisk uttrycksform - konsten - i en tid när många självklarheter har börjat svikta. Denna ovanliga tid är ett slags outtalad bakgrund till de utställda verken.

Samtidigt presenteras här konstnärernas individuella praktiker och uttryck, intresset för material och tekniker, som måleri, video eller skulptur, och berättelser som utgår från det personliga och från uppfattningar om världen. Deras tillvägagångssätt är individuella, men det betyder inte att de skiljs av barriärer, eftersom de kommunicerar genom de utställda verken.

 

Möt studenterna:
Rakel Bergman Fröberg
Tekla Bergman Fröberg
Hannah Brännström
Joel Danielsson & Louise Öhman
André Fischer
Mrah Gazi
Erica Giacomazzi
Emma Hjelm
Judit Kristensen
Yuri Rusinov (Georgios Lazaridis)
Per Nenzelius
Charlotte Ostritsch
Jonatan Pihlgren
Sandra Wasara-Hammare

Huvudhandledare är den Berlinbaserade konstnären Ariane Müller, gästlärare på Konsthögskolan. Här kan du läsa hennes text Ovanliga tider.

 

Följ oss gärna via länkarna nedan:

Vernissage för årets examensutställning av masterstudenterna vid Konsthögskolan
Lördag 8 maj kl 14:00 - 15:00.

 

Presentation av verken
Söndag 16 maj, 14:00 - 15:00
Masterstudenter från Konsthögskolan berättar om sina verk i examensutställningen i en serie korta filmer, som också rullar i utställningssalen.
Språk: Svenska och engelska.

 

Digital visning av utställningen
Söndag 23 maj, 14:00 - 15:00
Lisa Lundström, museiintendent och projektledare, ger en visning av Konsthögskolans masterutställning Ovanliga tider och berättar om Bildmuseets samarbete med masterstudenterna.
Språk: Svenska

 

Läs mer och se videoverken i utställningen

 

Digitalt besök på Bildmuseet
Välkommen att besöka Bildmuseet digitalt idag. Varje hel timme mellan kl 12.00 - 17.00 är  muséets värdar redo att hälsa nya onlinebesökare välkomna och visa runt i någon av utställningarna.

 

Utställningen pågår 8 - 23 maj.