Vem gör vad på kontoret?

Konsthögskolans kansli - övergripande arbetsuppgifter

 

Intendent

Robert Djärv har hand om skolans lokaler, sköter access- och larmsystem, samordnar ateljéer, gästlägenheter, Berlinateljén samt galleriet. Han arbetar med skolans websida, tar emot internationella studenter, gör inköp, har koll på leverantörsavtal samt inventarier.
e-post

 

Studieadministratör

Fanni Nylén arbetar med löpande studieadministration kopplat till skolans program och kurser. Fanni är också skolans internationella kontaktperson (arbete med skolans partneravtal samt KUNO-nätverket, nominering av studenter mm) samt kontaktperson för studenter med särskilda behov.
e-post

 

Administrativ samordnare

Susanne Andegras har hand om ekonomi, budget och bokslut. Hon arbetar med personal, löner/arvoden och del inköp (bl a material till examensprojekt) samt administrerar forskningsprojekt. Susanne fungerar också som ledningsstöd.
e-post

 

Ekonomiadministratör

Monica Granberg arbetar med löpande redovisning av fakturor, reseräkningar/utlägg samt resebokningar. Hon är stöd vid budget och bokslut, ekonomisk uppföljning och arvodesräkningar. Monica är även arkivsamordnare.
e-post