Det här är Konsthögskolan

Konsthögskolan, Umeå Universitet är en a fem institutioner i Sverige som utbildar konstnärer.

 

Konsthögskolan i Umeå fokuserar på studenternas individuella behov och speglar den kreativa mångfald och kritiska diskurs som finns inom samtidskonsten idag. Under studierna vid Konsthögskolan i Umeå utvecklar man som student praktisk, teknisk och teoretisk kompetens inom området samtida konst. Studenter får möjlighet att träna sin förmåga att kritiskt granska tankar och idéer av konstnärlig art genom att diskutera och skriva om sin konst och för konsten intressanta ämnen. Tillsammans med skolans nationella och internationell lärare kan studenten utveckla sin praktik men också undersöka vilken roll konsten haft och har idag, såväl kulturellt som socialt och ekonomiskt.

Konsthögskolan i Umeå förbereder studenterna för ett arbete som professionell konstnär inom områden där konstnärlig kunskap är av betydelse, både nationellt och internationellt. Som konstnär arbetar man först och främst med sin egen konstnärliga praktik. Detta innebär bland annat utställningsverksamhet på gallerier, konsthallar och museum. Som konstnär kan man också utföra gestaltningsuppdrag inom stat, landsting och kommun och arbeta som konsult eller konstnärlig ledare för olika utställningsrum.

Konsthögskolan arbetar aktivt med att undersöka och hitta nya former för att utveckla konstnärsrollen och konstens roll i samhället. Konsthögskolan strävar med detta att ge studenterna en utbildning som speglar konstens mångfald både geografiskt, socialt och kulturellt. Vi arbetar aktivt med att utveckla skolans pedagogiska modeller och värdegrund så att de speglar konstens villkor och individuella förutsättningar.

Konsthögskolan samarbetar även nära med andra Konsthögskolor i Norden och de Baltiska länderna. Detta görs bland annat i gemensamma workshops eller andra workshops som Konsthögskolans studenter kan delta i. Detta för att kunna ge studenterna i utbildningen en så bred bild som möjligt av konstnärliga uttryck och konstnärliga förutsättningar. Under utbildningen görs ofta också en studieresa där man tillsammans med en handledare besöker en specifik plats eller aktuell internationell utställning.

Konsthögskolan, Umeå Universitet, ligger i Norra Sverige vid Västerbottens kustland. Konsthögskolan grundades 1987 och har ca 74 studenter på kandidat-, masternivå. Konsthögskolan är en institution vid Humanistisk fakultet vid Umeå Universitet. Skolan är en del av konstnärliga campus som förutom Konsthögskolan utgörs av Arkitekthögskolan, Designhögskolan, HUMlabX, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning mot konst, design och arkitektur.

Platsen och dess geografiska närhet till både natur och en utvecklad Universitetsmiljö samt ett konstnärligt campus med tillgång till nationella och internationella lärare med högkvalitativa utställningar ger möjlighet för studerande i fri konst att arbeta koncentrerat med att utveckla sin konst i en lugn och fokuserad miljö.